Despesa hospitalària. Per dependència i tipus de despesa M

Activitat econòmica. 2016 Per tipus de concert i tipus d'hospital.
Públics (amb concert) Privats (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Ingressos 5.840,69 365,37 93,97 178,35 866,26 19,30 7.363,94
Prestacions Serveis Assistencials
SCS 4.821,85 308,42 88,31 168,49 19,40 1,84 5.408,30
particulars i assegurança privada 180,58 22,06 2,15 1,51 727,27 10,09 943,65
mútues i CIES (1) 72,59 2,43 0,00 0,00 53,98 0,07 129,08
altres 426,50 16,00 0,77 2,63 18,06 7,26 471,21
Subvencions d'explotació 100,81 5,34 0,35 1,50 3,08 0,00 111,07
Resta d'ingressos 238,37 11,13 2,40 4,23 44,47 0,04 300,63
Despeses 5.863,24 370,90 95,28 169,09 882,01 17,37 7.397,88
Compres
fàrmacs 967,01 10,52 1,90 3,28 49,10 0,25 1.032,06
material sanitari 604,85 10,25 0,32 1,80 85,93 0,08 703,24
altres professionals 541,77 49,81 7,14 18,21 165,17 1,74 783,84
altres 57,86 9,26 4,69 3,95 32,03 0,77 108,56
Subministraments 302,75 41,50 6,70 14,56 153,05 3,64 522,20
Personal 3.100,13 229,39 66,66 114,94 328,53 9,12 3.848,76
Finançament 35,64 1,41 0,12 0,46 11,30 0,15 49,08
Provisions 182,41 12,61 4,86 8,09 41,66 0,61 250,25
Altres 70,82 6,13 2,89 3,80 15,25 1,00 99,90
Resultat -22,55 -5,52 -1,31 9,25 -15,75 1,93 -33,94
Inversions anuals 155,03 9,98 7,65 5,87 40,76 1,88 221,17
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
(1) Companyies asseguradores.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/840

Sou aquí: