Despesa hospitalària. Per dependència i tipus de despesa M

Activitat econòmica. 2015 Per tipus de concert i tipus d'hospital.
Públics (amb concert) Privats (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
(1) Companyies asseguradores.
Ingressos 5.796,70 352,60 86,60 186,00 814,90 17,40 7.254,20
Prestacions Serveis Assistencials
SCS 4.670,50 299,90 80,80 174,40 22,30 1,36 5.249,20
particulars i assegurança privada 172,50 23,00 2,30 1,40 664,30 9,10 872,60
mútues i CIES (1) 69,20 2,30 0,00 0,00 64,90 0,10 136,50
altres 457,90 15,90 0,60 3,30 16,00 6,70 500,50
Subvencions d'explotació 91,50 5,50 0,40 1,70 2,50 0,00 101,60
Resta d'ingressos 335,00 6,00 2,50 5,20 44,90 0,14 393,80
Despeses 5.729,60 362,60 84,70 181,40 844,40 15,50 7.218,20
Compres
fàrmacs 989,70 10,10 1,60 3,70 46,60 0,20 1.051,90
material sanitari 568,50 10,00 0,30 2,00 69,90 0,05 650,70
altres professionals 521,40 50,60 8,30 19,90 116,90 1,20 718,30
altres 60,40 8,50 2,10 3,80 48,30 0,70 123,80
Subministraments 303,50 40,80 6,50 17,70 162,80 3,40 534,60
Personal 2.970,30 222,20 59,20 119,60 325,20 8,10 3.704,60
Finançament 45,60 2,10 0,20 0,80 12,80 0,20 61,70
Provisions 181,40 12,40 3,80 9,90 46,90 0,50 254,90
Altres 88,80 5,70 2,80 3,90 15,10 1,20 117,50
Resultat 67,10 -10,00 1,90 4,60 -29,50 1,90 36,00
Inversions anuals 235,90 9,60 4,70 5,90 49,90 0,90 307,00

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/840

Sou aquí: