Despesa hospitalària. Per dependència i tipus de despesa M

Activitat econòmica. 2014 Per tipus de concert i tipus d'hospital.
Públics (amb concert) Privats (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
(1) Companyies asseguradores.
Ingressos 5.266,01 340,69 83,63 184,31 794,41 13,46 6.682,50
Prestacions Serveis Assistencials
SCS 4.304,37 287,28 77,67 168,17 25,36 1,27 4.864,12
particulars i assegurança privada 162,98 22,31 2,71 1,34 643,05 7,02 839,42
mútues i CIES (1) 75,62 1,88 0,00 0,00 52,59 0,05 130,13
altres 512,76 15,36 0,37 3,30 16,59 4,97 553,36
Subvencions d'explotació 80,29 5,33 0,40 4,83 4,57 0,00 95,42
Resta d'ingressos 129,97 8,54 2,47 6,67 52,25 0,14 200,05
Despeses 5.314,47 350,98 82,41 181,36 793,42 12,30 6.734,94
Compres
fàrmacs 783,68 9,07 1,79 3,75 44,29 0,17 842,74
material sanitari 517,75 9,10 0,31 1,95 67,49 0,03 596,62
altres professionals 535,28 46,75 5,67 20,58 110,06 1,09 719,43
altres 60,24 8,97 4,36 3,75 41,27 0,53 119,11
Subministraments 290,68 40,84 6,37 17,53 147,02 3,05 505,49
Personal 2.824,97 211,27 57,13 116,58 321,60 5,99 3.537,54
Finançament 54,05 1,90 0,08 1,55 12,26 0,15 69,98
Provisions 177,43 16,42 3,86 11,96 33,78 0,44 243,90
Altres 70,39 6,66 2,84 3,71 15,67 0,86 100,13
Resultat -48,46 -10,29 1,22 2,95 0,99 1,16 -52,44
Inversions anuals 133,28 8,02 1,84 9,69 62,56 0,12 215,50

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/840

Sou aquí: