Saltar al contingut principal

Recaptació de la Seguretat Social. Per règims. Províncies

Recaptació de la Seguretat Social. 2018 Per règims. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total Sistema Seguretat Social 17.535.090,6 1.926.185,4 1.040.730,8 1.915.008,5 22.417.015,3 114.435.526,0 19,6
Total quotes TGSS 15.670.610,31 1.701.284,02 914.150,40 1.692.229,02 19.978.273,8 102.276.548,28 19,5
Règim general 13.505.496,08 1.393.362,03 742.388,97 1.404.106,51 17.045.353,6 84.805.156,11 20,1
Treballadors autònoms 1.359.406,23 204.106,26 124.775,66 169.926,99 1.858.215,1 10.535.455,66 17,6
Règim especial agrari 57,64 52,39 95,43 68,93 274,4 7.893,43 3,5
Altres règims especials 29.845,89 5.398,56 69,73 10.585,26 45.899,4 471.764,75 9,7
Desocupats 771.113,82 97.653,76 46.188,44 106.864,71 1.021.820,7 6.195.853,06 16,5
Total quotes Mútues 1.864.480,30 224.901,34 126.580,44 222.779,45 2.438.741,5 12.158.977,71 20,1
AT/EP 1.110.758,93 137.377,28 77.602,50 138.643,61 1.464.382,3 7.317.068,89 20,0
ITC 741.409,43 85.782,74 47.765,44 82.830,60 957.788,2 4.721.877,65 20,3
Cessament activitat 12.311,94 1.741,32 1.212,50 1.305,24 16.571,0 120.031,17 13,8
Altres cotitzacions 3.827.039,24 396.572,31 209.470,14 402.581,29 4.835.663,0 23.650.197,0 20,4
Total general 21.362.129,9 2.322.757,7 1.250.201,0 2.317.589,8 27.252.678,3 138.085.722,9 19,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri de treball, migracions i Seguretat Social.
TGSS: Tresoreria General de Seguretat Social.
AT/EP: Quotes accidents de treball i malalties professionals.
ITC: Contingències comunes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/858