Recaptació de la Seguretat Social. Per règims. Províncies M

Recaptació de la Seguretat Social. 2015 Per règims. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
AT/EP: Quotes accidents de treball i malalties professionals.
ITC: Contingències comunes.
(1) Excloses de la Seguretat Social.
Seguretat Social 13.574.885,26 1.467.503,25 813.940,20 1.492.979,14 17.349.307,85 90.139.425,58 19,2
Règim general 11.406.195,05 1.166.588,66 641.396,29 1.204.758,42 14.418.938,42 72.869.257,78 19,8
Treballadors autònoms 1.282.412,37 191.367,87 120.975,54 162.142,45 1.756.898,23 9.817.930,82 17,9
Règim especial agrari 103,55 77,84 148,10 60,14 389,63 12.061,81 3,2
Altres règims especials 23.852,92 5.142,13 161,44 9.791,77 38.948,26 470.723,61 8,3
Desocupats 857.348,48 103.503,62 50.464,59 115.442,66 1.126.759,35 6.716.531,18 16,8
Accidents laborals
i malalties professionals 1.481.983,78 178.011,65 103.474,92 181.763,23 1.945.233,58 9.872.145,41 19,7
AT/EP 904.056,10 110.392,70 64.952,84 115.686,12 1.195.087,76 6.053.758,56 19,7
ITC 563.809,75 65.847,81 37.030,26 64.482,95 731.170,77 3.676.536,06 19,9
Cessament activitat 14.117,93 1.771,14 1.491,82 1.594,16 18.975,05 141.850,79 13,4
Altres cotitzacions (1) 3.192.706,80 327.363,72 176.778,49 340.142,81 4.036.991,82 20.023.927,26 20,2
Total 18.249.575,84 1.972.878,62 1.094.193,61 2.014.885,18 23.331.533,25 120.035.498,25 19,4

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/858

Sou aquí: