Recaptació de la Seguretat Social. Per règims. Províncies M

Recaptació de la Seguretat Social. 2016 Per règims. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
AT/EP: Quotes accidents de treball i malalties professionals.
ITC: Contingències comunes.
(1) Excloses de la Seguretat Social.
Seguretat Social 14.086.027,62 1.526.833,12 833.522,87 1.546.627,34 17.993.010,95 92.758.812,10 19,4
Règim general 11.981.792,13 1.229.365,14 665.598,48 1.265.793,71 15.142.549,46 75.789.421,17 20,0
Treballadors autònoms 1.298.114,46 195.230,39 121.216,36 164.658,98 1.779.220,19 10.003.234,15 17,8
Règim especial agrari -56,44 61,24 113,46 93,54 211,80 10.459,58 2,0
Altres règims especials 28.117,97 5.186,94 130,89 9.943,91 43.379,71 469.632,28 9,2
Desocupats 773.248,40 96.174,76 45.752,30 105.392,02 1.020.567,48 6.226.417,22 16,4
Accidents laborals
i malalties professionals 1.590.546,81 191.830,57 109.470,14 193.679,04 2.085.526,56 10.480.772,71 19,9
AT/EP 964.166,88 118.407,47 68.433,38 122.675,48 1.273.683,21 6.408.245,12 19,9
ITC 613.177,85 71.673,07 39.670,12 69.526,17 794.047,21 3.940.442,05 20,2
Cessament activitat 13.202,08 1.750,03 1.366,64 1.477,39 17.796,14 132.085,54 13,5
Altres cotitzacions (1) 3.376.783,63 348.757,36 186.027,73 361.117,79 4.272.686,51 21.051.385,91 20,3
Total 19.053.358,06 2.067.421,05 1.129.020,74 2.101.424,17 24.351.224,02 124.290.970,72 19,6

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/858

Sou aquí: