Saltar al contingut principal

Recaptació de la Seguretat Social. Per règims. Províncies

Recaptació de la Seguretat Social. 2017 Per règims. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total Sistema Seguretat Social 16.640.493,1 1.818.548,7 990.857,0 1.820.397,5 21.270.296,4 108.722.903,3 19,6
Total quotes TGSS 14.921.148,54 1.611.955,66 873.925,85 1.615.266,19 19.022.296,24 97.379.846,91 19,5
Règim general 12.790.350,79 1.309.991,38 704.492,69 1.330.253,68 16.135.088,54 80.257.994,81 20,1
Treballadors autònoms 1.348.941,60 201.214,89 124.352,25 169.678,81 1.844.187,55 10.359.684,25 17,8
Règim especial agrari 72,77 46,93 96,03 83,76 299,49 8.938,32 3,4
Altres règims especials 29.339,91 5.365,04 95,78 10.424,93 45.225,66 471.581,02 9,6
Desocupats 747.616,48 94.576,42 44.197,86 104.097,72 990.488,48 6.025.390,98 16,4
Total quotes Mútues 1.719.344,57 206.593,03 116.931,19 205.131,33 2.248.000,12 11.343.056,37 19,8
AT/EP 1.041.571,77 127.706,90 72.990,19 129.815,94 1.372.084,80 6.867.486,91 20,0
ITC 664.994,24 77.181,61 42.657,18 73.923,01 858.756,04 4.349.139,09 19,7
Cessament activitat 12.778,56 1.704,52 1.283,82 1.392,38 17.159,28 126.430,37 13,6
Altres cotitzacions 3.610.300,60 372.362,55 198.608,80 380.210,53 4.561.482,48 22.327.474,28 20,4
Total general 20.250.793,71 2.190.911,24 1.189.465,84 2.200.608,05 25.831.778,84 131.050.377,56 19,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri de treball, migracions i Seguretat Social.
TGSS: Tresoreria General de Seguretat Social.
AT/EP: Quotes accidents de treball i malalties professionals.
ITC: Contingències comunes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/858