Pensions contributives de la Seguretat Social. Nombre. Per tipus. Províncies M

Pensions contributives de la Seguretat Social. 2015 Nombre. Per tipus. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Incapacitat permanent 127.643 12.611 10.159 15.102 165.515 934.846 17,7
Jubilació 807.375 99.316 58.573 101.858 1.067.122 5.686.975 18,8
Viduïtat 293.695 36.651 25.225 39.197 394.768 2.354.686 16,8
Orfandat 35.048 4.478 3.121 5.332 47.979 338.208 14,2
Favor familiar 1.096 60 69 182 1.407 39.273 3,6
Total 1.264.857 153.116 97.147 161.671 1.676.791 9.353.988 17,9

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/859

Sou aquí: