Pensions contributives de la Seguretat Social. Nombre. Per tipus. Províncies

Aquesta taula ha deixat d'actualitzar-se i ja no forma part de l'Anuari estadístic de Catalunya. Si cerqueu informació temàtica semblant, la podeu trobar en el capítol corresponent de l'Anuari Digital.

Pensions contributives de la Seguretat Social. 2016 Nombre. Per tipus. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Incapacitat permanent 126.829 12.699 10.267 15.505 165.300 943.155 17,5
Jubilació 820.727 100.787 59.237 103.591 1.084.342 5.784.326 18,7
Viduïtat 294.176 36.630 25.138 39.382 395.326 2.359.077 16,8
Orfandat 35.223 4.430 3.120 5.281 48.054 338.531 14,2
Favor familiar 1.094 55 73 186 1.408 40.252 3,5
Total 1.278.049 154.601 97.835 163.945 1.694.430 9.465.341 17,9

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/859

Sou aquí: