Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents per habitant

Comptes de protecció social. 2010-2014 Ingressos i despeses corrents per habitant. A preus corrents
2010 2011 2012 2013 2014
Ingressos corrents 5.870 5.749 5.477 5.482 5.529
cotitzacions socials 3.522 3.464 3.318 3.296 3.354
dels ocupadors 2.730 2.687 2.561 2.550 2.574
de les persones protegides 792 777 758 747 781
aportacions de les administracions públiques 2.228 2.154 2.043 2.088 2.079
Administració central (1) 436 477 552 645 550
Administració autonòmica 1.737 1.620 1.428 1.378 1.469
Administració local 55 58 63 65 60
altres ingressos 120 131 115 97 96
Despeses corrents 5.825 5.736 5.674 5.679 5.732
prestacions de protecció social 5.746 5.659 5.616 5.623 5.675
sense control de recursos 5.019 4.931 4.910 4.942 5.042
prestacions en efectiu 3.471 3.486 3.554 3.666 3.744
prestacions en espècie 1.548 1.444 1.356 1.276 1.297
amb control de recursos 727 729 706 680 633
prestacions en efectiu 404 413 406 398 353
prestacions en espècie 323 316 300 283 281
despeses d'administració 72 70 53 52 52
altres despeses 6 6 4 5 5
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
(1) A partir dels canvis en el sistema de finançament autonòmic de l'any 2002, el superàvit a Catalunya del conjunt dels sistemes estatals de protecció social queda explicitat pel fet que l'aportació total de l'Estat esdevé negativa.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/869