Població reclusa. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte M

Població reclusa. 2016 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més total
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Delictes (antic Codi penal) 0 0 5 31 2 38
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 14 2 16
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 1 3 0 4
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 4 14 0 18
Delictes (nou Codi penal) 114 822 4.201 3.074 317 8.528
De l'homicidi 10 73 379 374 46 882
De les lesions 2 43 187 105 6 343
Contra la llibertat 0 8 80 45 3 136
Tortures i contra la integritat moral 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 8 35 227 270 56 596
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 2 4 4 0 10
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 6 8 2 16
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 0 0 0 0
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 76 473 1.878 1.098 78 3.603
Contra l'Hisenda Pública 0 0 1 9 6 16
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 9 116 921 745 72 1.863
De les falsedats 0 5 51 60 7 123
Contra l'Administració pública 0 0 2 4 2 8
Contra l'Administració de justícia 1 6 31 28 2 68
Contra la Constitució 0 0 4 1 1 6
Contra l'ordre públic 1 21 123 58 2 205
Faltes 3 4 17 8 0 32
Violència de gènere 4 35 273 249 32 593
Altres 0 1 17 7 2 27
Total 114 822 4.206 3.105 319 8.566
Població reclusa. 2016 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més total
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Delictes (antic Codi penal) 0 0 5 31 2 38
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 14 2 16
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 1 3 0 4
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 4 14 0 18
Delictes (nou Codi penal) 106 767 3.918 2.842 303 7.936
De l'homicidi 10 72 358 342 46 828
De les lesions 2 42 176 101 6 327
Contra la llibertat 0 6 69 38 3 116
Tortures i contra la integritat moral 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 8 35 226 266 56 591
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 2 4 3 0 9
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 6 7 2 15
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 0 0 0 0
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 72 449 1.765 1.017 74 3.377
Contra l'Hisenda Pública 0 0 1 8 6 15
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 5 90 824 660 64 1.643
De les falsedats 0 5 47 55 5 112
Contra l'Administració pública 0 0 1 4 2 7
Contra l'Administració de justícia 1 6 30 26 2 65
Contra la Constitució 0 0 3 1 1 5
Contra l'ordre públic 1 21 116 55 2 195
Faltes 3 3 11 7 0 24
Violència de gènere 4 35 268 247 32 586
Altres 0 1 13 4 2 20
Total 106 767 3.923 2.873 305 7.974
Població reclusa. 2016 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més total
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 0 0
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 8 55 283 232 14 592
De l'homicidi 0 1 21 32 0 54
De les lesions 0 1 11 4 0 16
Contra la llibertat 0 2 11 7 0 20
Tortures i contra la integritat moral 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 0 0 1 4 0 5
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 0 1 0 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 1 0 1
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 0 0 0 0
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 4 24 113 81 4 226
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 1 0 1
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 4 26 97 85 8 220
De les falsedats 0 0 4 5 2 11
Contra l'Administració pública 0 0 1 0 0 1
Contra l'Administració de justícia 0 0 1 2 0 3
Contra la Constitució 0 0 1 0 0 1
Contra l'ordre públic 0 0 7 3 0 10
Faltes 0 1 6 1 0 8
Violència de gènere 0 0 5 2 0 7
Altres 0 0 4 3 0 7
Total 8 55 283 232 14 592

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/882

Sou aquí: