Població reclusa. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte M

Població reclusa. 2017 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 2 43 3 48
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 30 2 33
Contra la llibertat sexual 0 0 0 1 0 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 1 12 1 14
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 107 774 3.978 3.122 338 8.319
De l'homicidi 8 65 353 372 57 855
De les lesions 2 45 178 100 4 329
Contra la llibertat 0 3 49 36 4 92
Tortures i contra la integritat moral 1 0 9 9 1 20
Contra la llibertat sexual 7 30 230 291 55 613
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 1 7 3 0 11
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 3 13 0 16
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 4 2 0 6
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 78 442 1.794 1.107 72 3.493
Contra l'Hisenda Pública 0 0 2 9 13 24
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 6 114 810 701 82 1.713
De les falsedats 0 3 42 61 9 115
Contra l'Administració pública 0 0 2 5 2 9
Contra l'Administració de justícia 1 8 42 42 2 95
Contra la Constitució 0 0 3 2 0 5
Contra l'ordre públic 0 19 112 65 3 199
Faltes 0 3 13 6 0 22
Violència de gènere 4 39 279 266 30 618
Altres 0 2 46 31 4 83
Total 107 774 3.980 3.165 341 8.367
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població reclusa. 2017 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 2 43 3 48
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 30 2 33
Contra la llibertat sexual 0 0 0 1 0 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 1 12 1 14
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 100 708 3.747 2.873 318 7.746
De l'homicidi 8 62 336 340 56 802
De les lesions 2 45 163 94 3 307
Contra la llibertat 0 3 48 33 4 88
Tortures i contra la integritat moral 1 0 8 9 1 19
Contra la llibertat sexual 7 30 228 288 55 608
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 1 7 2 0 10
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 3 13 0 16
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 3 2 0 5
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 74 420 1.704 1.010 66 3.274
Contra l'Hisenda Pública 0 0 2 9 13 24
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 3 78 733 626 75 1.515
De les falsedats 0 3 41 54 6 104
Contra l'Administració pública 0 0 2 5 2 9
Contra l'Administració de justícia 1 8 40 37 2 88
Contra la Constitució 0 0 2 1 0 3
Contra l'ordre públic 0 17 106 59 2 184
Faltes 0 2 8 4 0 14
Violència de gènere 4 39 277 260 30 610
Altres 0 0 36 26 3 65
Total 100 708 3.749 2.916 321 7.794
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població reclusa. 2017 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 0 0
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 7 66 231 249 20 573
De l'homicidi 0 3 17 32 1 53
De les lesions 0 0 15 6 1 22
Contra la llibertat 0 0 1 3 0 4
Tortures i contra la integritat moral 0 0 1 0 0 1
Contra la llibertat sexual 0 0 2 3 0 5
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 0 1 0 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 0 0 0
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 1 0 0 1
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 4 22 90 97 6 219
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 0 0 0
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 3 36 77 75 7 198
De les falsedats 0 0 1 7 3 11
Contra l'Administració pública 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 2 5 0 7
Contra la Constitució 0 0 1 1 0 2
Contra l'ordre públic 0 2 6 6 1 15
Faltes 0 1 5 2 0 8
Violència de gènere 0 0 2 6 0 8
Altres 0 2 10 5 1 18
Total 7 66 231 249 20 573
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/882

Sou aquí: