Saltar al contingut principal

Població reclusa. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte

Població reclusa. 2018 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 8 46 6 60
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 26 4 31
Contra la llibertat sexual 0 0 0 4 0 4
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 10 1 11
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 7 6 1 14
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 158 793 3.936 3.076 344 8.307
De l'homicidi 14 59 333 362 69 837
De les lesions 6 39 180 97 4 326
Contra la llibertat 1 5 45 35 3 89
Tortures i contra la integritat moral 0 1 9 7 1 18
Contra la llibertat sexual 11 29 240 281 60 621
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 2 14 6 0 22
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 4 11 2 17
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 11 6 0 17
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 103 469 1.791 1.079 69 3.511
Contra l'Hisenda Pública 0 0 1 11 12 24
Contra el dret dels treballadors 0 0 1 2 0 3
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 9 110 758 708 73 1.658
De les falsedats 0 2 28 41 5 76
Contra l'Administració pública 0 0 1 5 0 6
Contra l'Administració de justícia 0 10 54 41 4 109
Contra la Constitució 0 1 3 7 2 13
Contra l'ordre públic 1 20 101 60 3 185
Faltes 1 2 13 5 0 21
Violència de gènere 6 35 291 243 32 607
Altres 6 9 58 69 5 147
Total 158 793 3.944 3.122 350 8.367
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població reclusa. 2018 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 8 44 5 57
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 24 3 28
Contra la llibertat sexual 0 0 0 4 0 4
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 10 1 11
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 7 6 1 14
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 146 725 3.670 2.855 326 7.722
De l'homicidi 12 58 316 329 66 781
De les lesions 6 39 164 88 3 300
Contra la llibertat 1 5 45 33 3 87
Tortures i contra la integritat moral 0 1 8 7 1 17
Contra la llibertat sexual 11 29 238 278 58 614
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 2 13 6 0 21
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 4 11 2 17
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 9 6 0 15
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 100 441 1.692 996 65 3.294
Contra l'Hisenda Pública 0 0 1 10 12 23
Contra el dret dels treballadors 0 0 1 2 0 3
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 3 75 666 642 69 1.455
De les falsedats 0 2 26 39 3 70
Contra l'Administració pública 0 0 1 5 0 6
Contra l'Administració de justícia 0 9 46 35 4 94
Contra la Constitució 0 1 3 6 0 10
Contra l'ordre públic 1 19 93 53 3 169
Faltes 1 2 5 4 0 12
Violència de gènere 6 35 288 240 32 601
Altres 5 7 51 65 5 133
Total 146 725 3.678 2.899 331 7.779
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població reclusa. 2018 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 2 1 3
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 2 1 3
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 0 0
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 12 68 266 221 18 585
De l'homicidi 2 1 17 33 3 56
De les lesions 0 0 16 9 1 26
Contra la llibertat 0 0 0 2 0 2
Tortures i contra la integritat moral 0 0 1 0 0 1
Contra la llibertat sexual 0 0 2 3 2 7
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 1 0 0 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 0 0 0
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 2 0 0 2
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 3 28 99 83 4 217
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 1 0 1
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 6 35 92 66 4 203
De les falsedats 0 0 2 2 2 6
Contra l'Administració pública 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 1 8 6 0 15
Contra la Constitució 0 0 0 1 2 3
Contra l'ordre públic 0 1 8 7 0 16
Faltes 0 0 8 1 0 9
Violència de gènere 0 0 3 3 0 6
Altres 1 2 7 4 0 14
Total 12 68 266 223 19 588
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/882