Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte

Població penitenciària. 2019 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 10 5 15
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 6 2 8
Contra la llibertat sexual 0 0 0 1 1 2
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 3 2 5
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 192 807 3.890 3.111 376 8.376
De l'homicidi 13 65 340 364 65 847
De les lesions 3 30 185 99 4 321
Contra la llibertat 0 12 43 42 2 99
Tortures i contra la integritat moral 0 0 6 7 1 14
Contra la llibertat sexual 12 48 248 280 69 657
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 3 11 7 1 22
Contra l'honor 0 0 1 0 0 1
Contra les relacions familiars 0 0 3 9 0 12
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 1 11 4 0 16
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 144 463 1.820 1.093 81 3.601
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 16 15 31
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 3 1 4
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 5 116 735 730 82 1.668
De les falsedats 1 2 25 45 7 80
Contra l'Administració pública 0 0 2 5 2 9
Contra l'Administració de justícia 0 8 53 47 3 111
Contra la Constitució 0 1 5 0 0 6
Contra l'ordre públic 5 18 92 68 5 188
Faltes 0 0 6 4 0 10
Violència de gènere 4 36 275 256 34 605
Altres 5 4 29 32 4 74
Total 192 807 3.890 3.121 381 8.391
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població penitenciària. 2019 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 9 5 14
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 5 2 7
Contra la llibertat sexual 0 0 0 1 1 2
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 3 2 5
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 186 742 3.620 2.910 356 7.814
De l'homicidi 10 63 322 335 62 792
De les lesions 3 30 168 94 3 298
Contra la llibertat 0 12 41 38 2 93
Tortures i contra la integritat moral 0 0 5 7 1 13
Contra la llibertat sexual 12 48 246 278 67 651
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 2 10 7 1 20
Contra l'honor 0 0 1 0 0 1
Contra les relacions familiars 0 0 3 9 0 12
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 1 8 4 0 13
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 143 440 1.710 1.013 76 3.382
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 16 15 31
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 3 1 4
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 4 79 640 668 76 1.467
De les falsedats 1 2 22 41 7 73
Contra l'Administració pública 0 0 2 5 2 9
Contra l'Administració de justícia 0 7 50 46 3 106
Contra la Constitució 0 1 5 0 0 6
Contra l'ordre públic 4 18 87 63 4 176
Faltes 0 0 2 3 0 5
Violència de gènere 4 36 273 251 34 598
Altres 5 3 25 29 2 64
Total 186 742 3.620 2.919 361 7.828
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població penitenciària. 2019 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0
Falsedats 0
Contra l'Administració de justícia 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0
Contra la seguretat del trànsit 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0
Contra les persones 1 1
Contra la llibertat sexual 0
Contra l'honor 0
Contra la llibertat i la seguretat 0
Contra la propietat 0
De la imprudència punible 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0
Faltes 0
Altres 0
Delictes (nou Codi penal) 6 65 270 201 20 562
De l'homicidi 3 2 18 29 3 55
De les lesions 0 0 17 5 1 23
Contra la llibertat 0 0 2 4 0 6
Tortures i contra la integritat moral 0 0 1 0 0 1
Contra la llibertat sexual 0 0 2 2 2 6
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 1 1 0 0 2
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 0 0 0
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 3 0 0 3
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 1 23 110 80 5 219
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 0 0 0
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 1 37 95 62 6 201
De les falsedats 0 0 3 4 0 7
Contra l'Administració pública 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 1 3 1 0 5
Contra la Constitució 0 0 0 0 0 0
Contra l'ordre públic 1 0 5 5 1 12
Faltes 0 0 4 1 0 5
Violència de gènere 0 0 2 5 0 7
Altres 0 1 4 3 2 10
Total 6 65 270 202 20 563
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/882