Conflictivitat constitucional. Tribunal Constitucional M

Conflictivitat constitucional. 2017 Tribunal Constitucional
2017 1981-2017 (1)
GENERALITAT-ESTAT (2)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 0 18
Requeriments no continuats (4) 0 201
Assumptes plantejats al TC 4 387
Assumptes admesos al TC 3 383
Recursos 1 106
Conflictes 2 277
Assumptes finalitzats 13 374
Per sentència del TC 13 296
recursos 10 100
conflictes 3 196
Per desistiment (5) 0 58
recursos 0 3
conflictes 0 55
Per assentiment (6)
conflictes 0 6
Per desaparició de l'objecte (7) 0 14
recursos 0 1
conflictes 0 13
Assumptes pendents 3 12
Recursos 1 6
Conflictes 2 6
ESTAT-GENERALITAT (8)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 0 30
Requeriments no continuats (4) 0 40
Assumptes admesos al TC 19 173
Recursos 16 97
Conflictes 0 69
Impugnacions Disposicions Autonòmiques Títol V LOTC 3 7
Assumptes finalitzats 17 156
Per sentència del TC 17 114
recursos 12 72
conflictes 3 36
impugnacions Disposicions Autonòmiques Títol V LOTC 2 6
Per desistiment (5) 0 34
recursos 0 9
conflictes 0 25
Per assentiment (6)
conflictes 0 5
Per desaparició de l'objecte (7)
conflictes 0 3
Assumptes pendents 12 17
Recursos 11 16
Conflictes 0 0
Impugnacions Disposicions Autonòmiques Títol V LOTC 1 1
Recursos d'inconstitucionalitat d'altres ens estatals
Contra lleis de la Generalitat (9)
plantejats 3 25
sentenciats 4 20
desistits 0 1
desaparegut l'objecte 2 2
pendents 1 2
Conflictes de competència de la Generalitat contra altres CCAA
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 1
Desistits 0 0
Pendents 0 0
Conflictes de l'autonomia local contra lleis de la Generalitat
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 0
Extingits 0 1
Pendents 0 0
Qüestions d'inconstitucionalitat plantejades pels tribunals
Sobre lleis de la Generalitat (10)
plantejades i admeses 1 59
sentenciades 1 51
desaparegut l'objecte 0 7
pendents 1 1
Font: Departament de la Presidència. Gabinet Jurídic.
(1) Es recull el total acumulat corresponent a l'actual etapa constitucional. La conflictivitat ha estat comptabilitzada de la manera següent: pel que fa als requeriments, recursos i conflictes, segons la data de la disposició o acte impugnats; els assumptes finalitzats, segons la data de la sentència o de l'acte de finalització dictats pel Tribunal Constitucional (TC); i els assumptes que estan pendents, segons l'any de la disposició o acte impugnat.
(2) Es refereix a les actuacions iniciades pels òrgans de la Generalitat contra normes o actes estatals.
(3) Són els procediments de negociació bilateral Generalitat-Estat que se segueixen d'acord amb l'art. 33.2 LOTC per resoldre les discrepàncies competencials manifestades en relació amb normes amb rang de llei que han acabat amb acord bilateral o sense acord però la discrepància no es formalitza en un recurs.
(4) Són les controvèrsies que han trobat resposta per avinença en la fase del requeriment previ i que no han arribat a plantejar-se com a conflictes davant el TC.
(5) A petició de la part que va plantejar la controvèrsia.
(6) A petició de la part contra la qual es va formular la impugnació.
(7) Com a conseqüència de la doctrina del TC continguda en una sentència dictada en un tema similar i que aporta una resposta aplicable a la situació controvertida.
(8) Actuacions començades pel Govern de l'Estat contra normes i actes de la Generalitat.
(9) Recursos plantejats pel Defensor del Poble o per més de 50 diputats de les Corts Generals.
(10) Es comptabilitzen segons l'any de la seva admissió a tràmit per part del TC.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/890

Sou aquí: