Conflictivitat constitucional. Tribunal Constitucional M

Conflictivitat constitucional. 2016 Tribunal Constitucional
2016 1981-2016 (1)
Font: Departament de la Presidència. Gabinet Jurídic.
(1) Es recull el total acumulat corresponent a l'actual etapa constitucional. La conflictivitat ha estat comptabilitzada de la manera següent: pel que fa als requeriments, recursos i conflictes, segons la data de la disposició o acte impugnats; els assumptes finalitzats, segons la data de la sentència o de l'acte de finalització dictats pel Tribunal Constitucional (TC); i els assumptes que estan pendents, segons l'any de la disposició o acte impugnat.
(2) Es refereix a les actuacions iniciades pels òrgans de la Generalitat contra normes o actes estatals.
(3) Són els procediments de negociació bilateral Generalitat0Estat que se segueixen d'acord amb l'art. 33.2 LOTC per resoldre les discrepàncies competencials manifestades en relació amb normes amb rang de llei que han acabat amb acord bilateral o sense acord però la discrepància no es formalitza en un recurs.
(4) Són les controvèrsies que han trobat resposta per avinença en la fase del requeriment previ i que no han arribat a plantejar0se com a conflictes davant el TC.
(5) A petició de la part que va plantejar la controvèrsia.
(6) A petició de la part contra la qual es va formular la impugnació.
(7) Com a conseqüència de la doctrina del TC continguda en una sentència dictada en un tema similar i que aporta una resposta aplicable a la situació controvertida.
(8) Actuacions començades pel Govern de l'Estat contra normes i actes de la Generalitat.
(9) Recursos plantejats pel Defensor del Poble o per més de 50 diputats de les Corts Generals.
(10) Es comptabilitzen segons l'any de la seva admissió a tràmit per part del TC.
GENERALITAT-ESTAT (2)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 0 18
Requeriments no continuats (4) 0 201
Assumptes plantejats al TC 3 383
Assumptes admesos al TC 3 380
Recursos 0 105
Conflictes 3 275
Assumptes finalitzats 21 361
Per sentència del TC 20 283
recursos 13 90
conflictes 7 193
Per desistiment (5) 0 58
recursos 0 3
conflictes 0 55
Per assentiment (6)
conflictes 0 6
Per desaparició de l'objecte (7) 1 14
recursos 1 1
conflictes 0 13
Assumptes pendents 2 22
Recursos 0 15
Conflictes 2 7
ESTAT-GENERALITAT (8)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 2 30
Requeriments no continuats (4) 0 40
Assumptes admesos al TC 1 147
Recursos 0 74
Conflictes 1 69
Impugnacions Títol V LOTC 0 4
Assumptes finalitzats 10 139
Per sentència del TC 10 97
recursos 10 60
conflictes 0 33
impugnacions Títol V LOTC 0 4
Per desistiment (5) 0 34
recursos 0 9
conflictes 0 25
Per assentiment (6)
conflictes 0 5
Per desaparició de l'objecte (7)
conflictes 0 3
Assumptes pendents 1 14
Recursos 0 11
Conflictes 1 3
Impugnacions Títol V LOTC 0 0
Recursos d'inconstitucionalitat d'altres ens estatals
Contra lleis de la Generalitat (9)
plantejats 0 22
sentenciats 1 15
desistits 0 1
pendents 0 6
Conflictes de competència de la Generalitat contra altres CCAA
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 1
Desistits 0 0
Pendents 0 0
Conflictes de l'autonomia local contra lleis de la Generalitat
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 0
Extingits 0 1
Pendents 0 0
Qüestions d'inconstitucionalitat plantejades pels tribunals
Sobre lleis de la Generalitat (10)
plantejades i admeses 1 57
sentenciades 2 50
desaparegut l'objecte 0 7
pendents 0 0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/890

Sou aquí: