Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Macromagnituds. 2016 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Total
Valor de la producció 3.946.880 102.387.240 8.253.074 4.119.026 118.706.220
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.751.042 54.295.376 1.192.065 927.896 59.166.379
Treballs realitzats per altres empreses 11.957 4.029.177 3.241.397 477.356 7.759.887
Despeses en serveis exteriors 511.670 17.667.180 985.124 799.297 19.963.271
Valor afegit brut a preus de mercat 672.210 26.395.508 2.834.488 1.914.477 31.816.683
Impostos sobre la producció i els productes 28.475 322.648 360.599 49.760 761.482
Subvencions a l'explotació 14.991 159.310 76.063 56.558 306.922
Valor afegit brut a cost de factors 658.727 26.232.168 2.549.952 1.921.276 31.362.123
Despeses de personal 216.954 16.402.041 449.338 1.182.917 18.251.250
Excedent brut d'explotació 441.773 9.830.127 2.100.614 738.359 13.110.873
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota:
- La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
- L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/939