Producció venuda. Per agrupacions d'activitat M

Sector industrial. Producció venuda. 2012-2016 Per agrupacions d'activitat
2012 2013 2014 2015 2016 (p)
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Nota: A partir de l’any 2015 l’agrupació Alimentació, begudes i tabac inclou la branca Llet, formatges, gelats i altres productes lactis (grup 105 de la CCAE-2009).
(1) No classificats en altres apartats.
(p) Dades provisionals.
Alimentació, begudes i tabac 18.067.484 18.102.714 18.429.249 18.936.374 19.526.830
Tèxtil i confecció 2.653.915 2.601.647 2.822.713 2.964.486 3.018.102
Cuir i calçat 383.520 364.257 390.043 378.993 382.917
Fusta i suro, excepte mobles 514.721 441.794 453.738 470.228 502.768
Paper, arts gràfiques i reproducció suports enregistrats 4.086.414 3.987.317 4.007.938 4.124.961 4.296.426
Productes refinació petroli, químics i farmacèutics 22.918.516 21.732.212 21.368.484 20.071.130 19.827.782
Productes cautxú i matèries plàstiques 3.534.131 3.540.738 3.656.149 3.891.657 3.889.652
Altres productes minerals no metàl·lics 1.459.418 1.276.777 1.315.185 1.387.243 1.384.101
Prod. metal·lúrgia i bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 3.533.364 3.117.654 3.197.780 3.334.517 2.956.892
Prod. metàl·lics, excepte maquinària i equips 4.497.923 4.501.972 4.532.729 4.724.058 4.992.153
Prod. informàtics i electrònics i mat. elèctrics 3.219.438 2.939.857 2.937.887 3.082.960 3.119.405
Maquinària i equips ncaa (1) 3.705.661 3.467.651 3.667.933 3.916.163 4.099.000
Materials de transport 11.457.080 11.411.150 12.796.558 13.850.045 13.674.967
Mobles i altres productes manufacturats 1.342.672 1.294.645 1.333.480 1.448.940 1.592.605
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.588.395 1.643.452 1.726.134 1.895.418 2.039.525
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.667.955 2.490.810 2.206.613 2.655.498 2.138.965
Total 85.630.605 82.914.648 84.842.613 87.132.670 87.442.091

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/945

Sou aquí: