Producció venuda. Per agrupacions d'activitat M

Sector industrial. Producció venuda. 2011-2015 Per agrupacions d'activitat
2011 2012 2013 2014 2015 (p)
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
(1) No classificats en altres apartats.
(p) Dades provisionals.
Alimentació, begudes i tabac 17.163.190 18.067.484 18.102.714 18.429.249 18.991.869
Tèxtil i confecció 2.872.903 2.653.915 2.601.647 2.822.713 2.979.531
Cuir i calçat 371.491 383.520 364.257 390.043 378.993
Fusta i suro, excepte mobles 566.029 514.721 441.794 453.738 469.284
Paper, arts gràfiques i reproducció suports enregistrats 4.309.687 4.086.414 3.987.317 4.007.938 4.151.451
Productes refinació petroli, químics i farmacèutics 22.079.866 22.918.516 21.732.212 21.368.484 20.099.482
Productes cautxú i matèries plàstiques 3.654.386 3.534.131 3.540.738 3.656.149 3.913.237
Altres productes minerals no metàl·lics 1.846.941 1.459.418 1.276.777 1.315.185 1.395.800
Prod. metal·lúrgia i bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 3.839.604 3.533.364 3.117.654 3.197.780 3.334.517
Prod. metàl·lics, excepte maquinària i equips 4.921.307 4.497.923 4.501.972 4.532.729 4.709.803
Prod. informàtics i electrònics i mat. elèctrics 3.521.287 3.219.438 2.939.857 2.937.887 3.131.496
Maquinària i equips ncaa (1) 3.742.983 3.705.661 3.467.651 3.667.933 3.903.314
Materials de transport 11.266.252 11.457.080 11.411.150 12.796.558 13.850.045
Mobles i altres productes manufacturats 1.439.686 1.342.672 1.294.645 1.333.480 1.430.094
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.608.941 1.588.395 1.643.452 1.726.134 1.931.392
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.386.663 2.667.955 2.490.810 2.206.613 2.655.498
Total 85.591.215 85.630.605 82.914.648 84.842.613 87.325.804

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/945

Sou aquí: