Comerç a l'engròs i intermediaris. Principals resultats. Per branques M

Comerç a l'engròs i intermediaris. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Empreses Volum de negoci Consum de mercaderies Despeses de personal Despeses en serveis exteriors Inversió bruta en actius materials
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Nota: L’any 2014, s’han incorporat en l’agrupació “Comerç a l’engròs i intermediaris” empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l’Enquesta.
Matèries agràries i animals vius 1.252 3.838.898 3.312.268 120.890 187.685 32.436
Aliments, begudes i tabac 6.313 19.038.053 15.073.100 1.285.450 1.801.212 227.048
Articles d'ús domèstic 9.679 21.095.884 13.456.817 2.492.910 3.492.490 301.189
Equips per a les TIC 1.149 4.900.283 3.901.675 587.328 385.899 24.339
Altra maquinària i equips 5.399 7.885.100 5.164.926 1.215.981 847.169 132.898
Altres tipus comerç engròs especialitzat 5.681 20.478.262 16.553.338 1.354.641 1.516.292 189.994
Comerç a l'engròs no especialitzat 906 284.855 161.946 31.270 45.772 1.632
Intermediaris de comerç 11.194 1.286.202 22.993 384.238 341.479 20.972
Total 41.572 78.807.537 57.647.063 7.472.708 8.617.997 930.508

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/955

Sou aquí: