Informació i comunicacions. Principals resultats. Per branques M

Informació i comunicacions. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 2.106 1.714 214 1.098
Establiments 2.226 1.760 254 1.302
Persones ocupades 11.470 8.087 4.976 8.945
Assalariats 9.864 6.790 4.593 8.194
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 1.794.297 1.321.525 215.282 4.062.200
Altres ingressos 78.719 38.003 297.262 160.827
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -2.174 3.236 -17.731 116
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 260.115 64.946 71.220 671.623
Consum de mercaderies 126.817 516.305 29.557 266.547
Treballs fets per altres empreses 340.412 328.374 44.227 572.825
Despeses de personal 482.144 184.394 259.762 481.856
Despeses en serveis exteriors 499.795 170.918 154.831 822.139
Altres despeses 11.191 1.378 152 34.162
Dotacions per a amortitzacions 50.787 66.738 32.144 537.116
Inversió bruta en actius materials (1) 11.128 26.433 8.457 175.686
Inversió bruta en actius intangibles (1) 97.730 11.844 9.821 64.059
Informació i comunicacions. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 7.988 671 13.791
Establiments 8.126 711 14.379
Persones ocupades 45.020 4.220 82.718
Assalariats 38.611 3.762 71.815
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 4.505.619 357.906 12.256.829
Altres ingressos 200.604 14.708 790.123
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -16.674 -66 -33.294
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 196.176 4.056 1.268.137
Consum de mercaderies 207.029 17.469 1.163.723
Treballs fets per altres empreses 847.705 63.755 2.197.300
Despeses de personal 1.787.509 155.285 3.350.950
Despeses en serveis exteriors 1.178.139 86.995 2.912.818
Altres despeses 14.521 2.050 63.453
Dotacions per a amortitzacions 227.289 14.673 928.746
Inversió bruta en actius materials (1) 178.864 4.939 405.508
Inversió bruta en actius intangibles (1) 331.828 6.539 521.821

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/957

Sou aquí: