Informació i comunicacions. Principals resultats. Per branques M

Informació i comunicacions. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 2.035 1.485 209 919
Establiments 2.222 1.664 265 1.056
Persones ocupades 12.224 5.930 4.913 9.504
Assalariats 11.053 5.076 4.742 8.851
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 1.852.100 1.504.211 180.703 4.188.213
Altres ingressos 142.127 34.403 300.983 401.692
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -6.394 1.363 -6.318 -1.988
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 227.196 61.457 73.463 624.965
Consum de mercaderies 157.628 698.859 2.709 428.127
Treballs fets per altres empreses 279.464 200.231 27.272 641.762
Despeses de personal 496.237 203.247 270.605 926.118
Despeses en serveis exteriors 634.152 215.087 153.613 957.835
Altres despeses 20.546 17.066 2.592 105.628
Dotacions per a amortitzacions 60.860 54.550 20.189 570.755
Inversió bruta en actius materials (1) 15.929 22.036 4.970 334.056
Inversió bruta en actius intangibles (1) 53.986 20.209 12.023 51.693
Informació i comunicacions. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 7.618 1.095 13.361
Establiments 7.939 1.125 14.270
Persones ocupades 46.590 5.372 84.533
Assalariats 41.800 4.690 76.213
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 5.082.734 392.209 13.200.171
Altres ingressos 165.123 15.447 1.059.775
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 26.632 -255 13.040
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 403.951 15.928 1.406.960
Consum de mercaderies 174.146 8.195 1.469.663
Treballs fets per altres empreses 761.676 28.617 1.939.022
Despeses de personal 1.876.367 172.893 3.945.467
Despeses en serveis exteriors 1.473.747 133.615 3.568.048
Altres despeses 40.488 6.555 192.874
Dotacions per a amortitzacions 263.445 21.853 991.653
Inversió bruta en actius materials (1) 73.553 9.754 460.299
Inversió bruta en actius intangibles (1) 360.671 24.132 522.714

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/957

Sou aquí: