Saltar al contingut principal

Informació i comunicacions. Principals resultats. Per branques

Informació i comunicacions. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Empreses (nombre) 2.279 1.671 236 1.117
Establiments (nombre) 2.280 1.697 265 1.238
Persones ocupades (nombre) 12.687 6.830 4.959 8.435
Ingressos d'explotació 1.940.861 1.498.270 489.506 4.433.184
Volum de negoci 1.836.266 1.453.927 207.633 4.289.180
Treballs realitzats per a l'actiu 10.975 7.766 548 74.013
Subvencions a l'explotació 11.953 18.625 272.723 19.300
Resta d'ingressos d'explotació 81.668 17.952 8.603 50.692
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -118,00 -995,00 4,00 -8.000,00
Variació existències productes acabats i en curs 1.622 2.119 -3.297 -478
Despeses d'explotació 1.857.890 1.428.592 550.011 3.854.221
Consum de mercaderies 201.122 556.141 11.771 561.390
Consum de primeres matèries i altres proveïments 187.852 32.619 65.305 487.037
Treballs realitzats per altres empreses 266.770 254.450 28.431 589.195
Despeses de personal 522.658 218.725 268.421 584.743
Sous i salaris 420.111 175.467 213.018 474.264
Càrregues socials i altres despeses de personal 102.547 43.258 55.403 110.480
Despeses en serveis exteriors 570.754 229.449 145.746 929.831
Dotacions per a amortitzacions 74.692 111.769 23.069 562.252
Resta de despeses d'explotació 34.042 25.440 7.268 139.772
Inversió bruta en actius materials 14.179 27.375 5.629 378.305
Inversió bruta en actius intangibles 60.045 44.555 5.900 67.275
Resultat de l'exercici 80.554 67.970 -24.677 311.770
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Informació i comunicacions. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Empreses (nombre) 9.204 1.027 15.535
Establiments (nombre) 8.782 1.013 15.275
Persones ocupades (nombre) 51.843 5.458 90.211
Ingressos d'explotació 5.864.725 479.652 14.706.198
Volum de negoci 5.646.004 464.674 13.897.683
Treballs realitzats per a l'actiu 106.089 7.917 207.307
Subvencions a l'explotació 27.175 3.051 352.827
Resta d'ingressos d'explotació 85.457 4.010 248.381
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 1.734 39 -7.337
Variació existències productes acabats i en curs 80.914 186 81.066
Despeses d'explotació 5.662.345 427.210 13.780.269
Consum de mercaderies 190.645 8.483 1.529.552
Consum de primeres matèries i altres proveïments 353.199 21.964 1.147.976
Treballs realitzats per altres empreses 875.322,00 39.568,00 2.053.735
Despeses de personal 2.129.228 187.803 3.911.578
Sous i salaris 1.670.333 147.841 3.101.033
Càrregues socials i altres despeses de personal 458.895 39.963 810.545
Despeses en serveis exteriors 1.765.533 136.320 3.777.633
Dotacions per a amortitzacions 302.596 28.346 1.102.724
Resta de despeses d'explotació 45.822 4.726 257.071
Inversió bruta en actius materials 74.077 6.916 506.480
Inversió bruta en actius intangibles 450.250 11.894 639.920
Resultat de l'exercici 29.208 40.476 505.301
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/957