Saltar al contingut principal

Activitats immobiliàries. Principals resultats. Per branques

Activitats immobiliàries. 2016-2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
2016 2017
Empreses (nombre) 43.304 43.373
Establiments (nombre) 43.507 46.841
Persones ocupades (nombre) 60.086 65.033
Ingressos d'explotació 6.473.389 7.472.993
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386 85.034
Subvencions a l'explotació 71.096 24.676
Resta d'ingressos d'explotació 304.314 598.218
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -116.706 -627.182
Variació existències productes acabats i en curs -75.751 -211.993
Despeses d'explotació 4.691.724 6.078.067
Consum de mercaderies 292.064 1.036.792
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312 196.221
Treballs realitzats per altres empreses 170.328 231.413
Despeses de personal 982.525 1.164.167
Sous i salaris 807.865 950.167
Càrregues socials i altres despeses de personal 174.660 214.000
Despeses en serveis exteriors 1.783.396 2.101.455
Dotacions per a amortitzacions 1.088.468 1.089.082
Resta de despeses d'explotació 195.630 258.937
Inversió bruta en actius materials 2.134.892 2.655.573
Inversió bruta en actius intangibles 18.085 25.673
Resultat de l'exercici 1.297.609 1.131.663
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/959