Activitats immobiliàries. Principals resultats. Per branques M

Activitats immobiliàries. 2011-2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
2011 2012 2013 2014 2015
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 25.095 27.932 29.497 35.037 31.975
Establiments 25.682 29.444 30.293 36.152 33.166
Persones ocupades 47.387 45.415 42.735 49.231 51.536
Assalariats 30.423 31.548 27.834 28.179 30.950
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 5.503.553 5.756.890 5.226.894 4.954.172 6.112.734
Altres ingressos 449.463 589.049 417.579 931.730 385.204
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -72.383 -635.481 -55.666 -472.070 -130.817
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 83.524 89.715 81.909 129.119 56.884
Consum de mercaderies 800.282 175.708 189.159 209.367 249.485
Treballs fets per altres empreses 244.827 252.223 213.878 223.824 176.101
Despeses de personal 973.348 980.129 889.248 960.162 972.839
Despeses en serveis exteriors 1.317.212 1.450.386 1.363.881 1.541.214 1.722.384
Altres despeses 50.066 53.547 56.776 52.232 175.859
Dotacions per a amortitzacions 820.697 1.041.177 957.576 1.065.723 1.034.585
Inversió bruta en actius materials (1) 1.726.308 1.857.481 1.467.662 2.463.605 1.182.220
Inversió bruta en actius intangibles (1) 38.896 18.937 24.426 260.851 23.542

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/959

Sou aquí: