Activitats immobiliàries. Principals resultats. Per branques M

Activitats immobiliàries. 2010-2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
2010 2011 2012 2013 2014
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 30.389 25.095 27.932 29.497 35.037
Establiments 30.849 25.682 29.444 30.293 36.152
Persones ocupades 49.424 47.387 45.415 42.735 49.231
Assalariats 28.365 30.423 31.548 27.834 28.179
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 5.240.078 5.503.553 5.756.890 5.226.894 4.954.172
Altres ingressos 369.525 449.463 589.049 417.579 931.730
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 741.907 -72.383 -635.481 -55.666 -472.070
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 236.201 83.524 89.715 81.909 129.119
Consum de mercaderies 1.597.930 800.282 175.708 189.159 209.367
Treballs fets per altres empreses 188.032 244.827 252.223 213.878 223.824
Despeses de personal 901.614 973.348 980.129 889.248 960.162
Despeses en serveis exteriors 1.270.455 1.317.212 1.450.386 1.363.881 1.541.214
Altres despeses 81.998 50.066 53.547 56.776 52.232
Dotacions per a amortitzacions 804.711 820.697 1.041.177 957.576 1.065.723
Inversió bruta en actius materials (1) 3.326.888 1.726.308 1.857.481 1.467.662 2.463.605
Inversió bruta en actius intangibles (1) 17.329 38.896 18.937 24.426 260.851

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/959

Sou aquí: