Saltar al contingut principal

Activitats immobiliàries. Principals resultats. Per branques

Activitats immobiliàries. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
2016
Empreses (nombre) 43.304
Establiments (nombre) 43.507
Persones ocupades (nombre) 60.086
Ingressos d'explotació 6.473.389
Volum de negoci 6.036.593
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386
Subvencions a l'explotació 71.096
Resta d'ingressos d'explotació 304.314
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -116.706
Variació existències productes acabats i en curs -75.751
Despeses d'explotació 4.691.724
Consum de mercaderies 292.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312
Treballs realitzats per altres empreses 170.328
Despeses de personal 982.525
Sous i salaris 807.865
Càrregues socials i altres despeses de personal 174.660
Despeses en serveis exteriors 1.783.396
Dotacions per a amortitzacions 1.088.468
Resta de despeses d'explotació 195.630
Inversió bruta en actius materials 2.134.892
Inversió bruta en actius intangibles 18.085
Resultat de l'exercici 1.297.609
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/959