Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Principals resultats. Per branques M

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 6.047 886 1.165 5.761 13.858
Establiments 6.113 968 1.266 6.164 14.512
Persones ocupades 14.259 4.336 6.358 37.873 62.825
Assalariats 8.903 3.697 5.507 32.995 51.102
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 458.762 119.903 980.990 2.136.305 3.695.960
Altres ingressos 110.743 107.809 22.667 281.551 522.770
Variació existències de productes acabats i en curs (1) 465 221 .. 15 702
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.109 2.926 117.062 246.591 437.689
Consum de mercaderies 1.470 4.646 6.602 19.926 32.644
Treballs fets per altres empreses 82.193 14.334 72.042 158.587 327.156
Despeses de personal 176.282 87.388 164.780 879.124 1.307.574
Despeses en serveis exteriors 134.081 69.355 219.420 594.584 1.017.439
Altres despeses 3.471 2.271 54.271 112.472 172.485
Dotacions per a amortitzacions 16.259 27.349 68.892 235.730 348.230
Inversió bruta en actius materials (1) 7.646 33.911 51.165 126.721 219.443
Inversió bruta en actius intangibles (1) 1.101 1.235 25.339 92.962 120.637

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/961

Sou aquí: