Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Principals resultats. Per branques M

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 7.266 989 1.180 6.450 15.885
Establiments 7.387 1.077 1.358 6.955 16.778
Persones ocupades 18.041 5.124 6.663 45.069 74.897
Assalariats 11.314 4.418 5.768 39.279 60.779
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 644.819 117.709 975.953 2.540.777 4.279.258
Altres ingressos 152.580 141.937 104.003 260.022 658.541
Variació existències de productes acabats i en curs (1) -725 -559 -313 -13.973 -15.570
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.552 2.758 12.440 148.803 212.553
Consum de mercaderies 73.883 6.172 70.737 97.864 248.655
Treballs fets per altres empreses 105.427 5.664 250.535 80.418 442.043
Despeses de personal 195.458 120.236 160.926 1.059.168 1.535.788
Despeses en serveis exteriors 208.012 89.281 188.648 850.981 1.336.922
Altres despeses 15.407 3.042 60.442 108.645 187.537
Dotacions per a amortitzacions 29.685 25.571 60.810 244.406 360.472
Inversió bruta en actius materials (1) 33.694 15.513 42.860 232.316 324.382
Inversió bruta en actius intangibles (1) 308 2.126 19.267 167.605 189.306

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/961

Sou aquí: