Saltar al contingut principal

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Principals resultats. Per branques

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Empreses (nombre) 5.523 806 344 6.144 12.817
Establiments (nombre) 5.166 849 485 7.272 13.772
Persones ocupades (nombre) 15.481 4.763 3.927 43.334 67.505
Ingressos d'explotació 694.278 301.931 651.794 2.946.999 4.595.001
Volum de negoci 596.365 160.486 633.072 2.627.044 4.016.967
Treballs realitzats per a l'actiu -29 49 24 3.872 3.916
Subvencions a l'explotació 77.095 79.962 21 74.755 231.834
Resta d'ingressos d'explotació 20.846 61.434 18.677 241.327 342.284
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 263 66 754 -1.876 -792
Variació existències productes acabats i en curs 366 24 -15 3.340 3.715
Despeses d'explotació 585.750 289.448 577.854 2.709.555 4.162.606
Consum de mercaderies 58.436 9.789 48.736 104.011 220.972
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.347 1.426 20.288 64.769 97.829
Treballs realitzats per altres empreses 139.789 8.513 81.261 100.503 330.066
Despeses de personal 153.181 124.240 112.218 1.159.486 1.549.126
Sous i salaris 123.092 97.072 89.849 980.564 1.290.576
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.089 27.168 22.369 178.923 258.549
Despeses en serveis exteriors 199.543 105.063 140.899 902.846 1.348.351
Dotacions per a amortitzacions 17.935 29.738 46.194 247.803 341.669
Resta de despeses d'explotació 5.520 10.679 128.257 130.138 274.594
Inversió bruta en actius materials 11.976 17.820 43.589 268.578 341.962
Inversió bruta en actius intangibles 1.075 4.489 20.152 111.609 137.325
Resultat de l'exercici 76.314 5.643 72.728 332.763 487.448
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/961