Saltar al contingut principal

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Macromagnituds. Per branques

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Valor de la producció 419.323 203.482 520.661 2.667.555 3.811.022
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.347 1.426 20.288 64.769 97.829
Despeses en serveis exteriors 199.543 105.063 140.899 902.846 1.348.351
Valor afegit brut a preus de mercat 208.434 96.993 359.474 1.699.940 2.364.842
Impostos sobre la producció i els productes 3.246 1.868 109.696 34.811 149.620
Subvencions a l'explotació 77.095 79.962 21 74.755 231.834
Valor afegit brut al cost de factors 282.283 175.088 249.800 1.739.885 2.447.056
Despeses de personal 153.181 124.240 112.218 1.159.486 1.549.126
Excedent brut d'explotació 129.103 50.848 137.581 580.399 897.930
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/962