Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Macromagnituds. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Valor de la producció 4.505.303 2.740.957 3.176.071 445.303
Consum de primeres matèries i altres proveïments 90.111 137.379 461.456 71.667
Despeses en serveis exteriors 1.466.318 1.204.524 894.961 242.847
Valor afegit brut a preus de mercat 2.948.874 1.399.054 1.819.654 130.789
Impostos sobre la producció i els productes 23.862 16.988 13.204 2.693
Subvencions a l'explotació 8.126 12.294 316.362 471.849
Valor afegit brut al cost de factors 2.933.138 1.394.360 2.122.813 599.945
Despeses de personal 1.671.034 1.371.808 1.258.186 495.387
Excedent brut d'explotació 1.262.104 22.552 864.626 104.558
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Valor de la producció 2.049.145 1.165.940 123.717 14.206.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments 275.879 107.916 14.915 1.159.323
Despeses en serveis exteriors 698.213 290.608 31.597 4.829.067
Valor afegit brut a preus de mercat 1.075.053 767.415 77.205 8.218.045
Impostos sobre la producció i els productes 7.095 7.189 480 71.512
Subvencions a l'explotació 1.431 18.506 72 828.640
Valor afegit brut al cost de factors 1.069.389 778.733 76.796 8.975.173
Despeses de personal 692.286 403.982 51.450 5.944.133
Excedent brut d'explotació 377.103 374.750 25.346 3.031.040
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/964