Activitats professionals, científiques i tècniques. Macromagnituds. Per branques M

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2015 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Valor de la producció 4.488.648 2.553.623 2.710.634 794.818
Consum intermedi 1.611.095 1.150.523 1.050.263 538.315
Valor afegit brut a preus de mercat 2.877.553 1.403.100 1.660.371 256.503
Impostos nets de subvencions 17.633 -58.766 -287.122 -426.430
Valor afegit brut al cost de factors 2.859.920 1.461.866 1.947.492 682.933
Despeses de personal 1.762.226 1.105.791 1.188.453 533.393
Excedent brut d'explotació 1.097.694 356.075 759.040 149.540
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2015 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Valor de la producció 2.038.909 1.113.947 111.399 13.811.977
Consum intermedi 938.083 370.105 38.502 5.696.885
Valor afegit brut a preus de mercat 1.100.826 743.842 72.897 8.115.092
Impostos nets de subvencions 4.461 -14.710 368 -764.565
Valor afegit brut al cost de factors 1.096.365 758.552 72.529 8.879.657
Despeses de personal 805.738 394.564 45.227 5.835.392
Excedent brut d'explotació 290.627 363.988 27.302 3.044.266

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/964

Sou aquí: