Activitats professionals, científiques i tècniques. Macromagnituds. Per branques M

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2014 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Valor de la producció 3.655.784 1.824.261 3.378.645 612.394
Consum intermedi 1.021.915 826.780 1.360.274 360.789
Valor afegit brut a preus de mercat 2.633.869 997.481 2.018.371 251.605
Impostos nets de subvencions 7.253 -362.959 -8.331 -281.901
Valor afegit brut al cost de factors 2.626.616 1.360.439 2.026.702 533.506
Despeses de personal 1.502.674 1.003.277 1.370.688 414.608
Excedent brut d'explotació 1.123.942 357.163 656.014 118.898
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2014 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Valor de la producció 2.015.764 1.007.488 110.184 12.604.519
Consum intermedi 921.832 339.747 47.919 4.879.256
Valor afegit brut a preus de mercat 1.093.932 667.741 62.265 7.725.263
Impostos nets de subvencions 5.666 -21.554 84 -661.741
Valor afegit brut al cost de factors 1.088.265 689.295 62.181 8.387.004
Despeses de personal 799.601 364.668 40.389 5.495.904
Excedent brut d'explotació 288.664 324.626 21.792 2.891.100

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/964

Sou aquí: