Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques M

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 3.039 653 2.210
Establiments 3.332 937 2.687
Persones ocupades 9.323 40.843 10.976
Assalariats 6.914 40.404 9.196
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 1.775.752 1.022.570 2.689.395
Altres ingressos 68.903 4.100 65.051
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -1.087 25 -303
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 308.141 4.678 18.340
Consum de mercaderies 130.010 521 1.637.365
Treballs fets per altres empreses 99.708 15.744 369.252
Despeses de personal 241.430 861.314 277.281
Despeses en serveis exteriors 435.302 66.841 322.987
Altres despeses 20.523 2.060 17.923
Dotacions per a amortitzacions 381.233 3.368 19.213
Inversió bruta en actius materials (1) 605.056 5.138 6.056
Inversió bruta en actius intangibles (1) 6.575 978 7.261
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2013 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 573 6.116 15.704 28.295
Establiments 623 8.011 16.007 31.599
Persones ocupades 17.929 108.247 65.071 252.389
Assalariats 17.701 103.311 50.587 228.113
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 711.173 2.027.261 3.073.722 11.299.873
Altres ingressos 24.195 135.301 262.784 560.334
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -84 165 -422 -1.705
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 50.340 116.926 252.746 751.171
Consum de mercaderies 9.116 12.406 105.139 1.894.555
Treballs fets per altres empreses 36.841 108.095 551.399 1.181.039
Despeses de personal 467.032 1.550.519 1.564.228 4.961.804
Despeses en serveis exteriors 95.179 227.365 884.883 2.032.556
Altres despeses 6.032 3.299 28.459 78.296
Dotacions per a amortitzacions 15.282 24.459 112.298 555.854
Inversió bruta en actius materials (1) 21.181 76.421 105.694 819.545
Inversió bruta en actius intangibles (1) 686 3.224 46.689 65.413

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/965

Sou aquí: