Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques M

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 3.032 925 2.120
Establiments 3.314 1.203 2.581
Persones ocupades 9.865 50.533 10.062
Assalariats 7.857 49.899 8.823
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 1.859.738 1.192.774 2.746.126
Altres ingressos 87.211 4.151 61.865
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -552 367 396
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 362.329 3.361 37.134
Consum de mercaderies 153.628 162 1.367.999
Treballs fets per altres empreses 69.215 18.448 643.962
Despeses de personal 257.103 1.027.168 281.498
Despeses en serveis exteriors 462.569 101.417 365.295
Altres despeses 32.473 2.899 19.238
Dotacions per a amortitzacions 367.621 2.361 18.922
Inversió bruta en actius materials (1) 701.317 3.659 11.761
Inversió bruta en actius intangibles (1) 5.235 819 15.782
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 527 6.319 17.683 30.605
Establiments 595 7.652 18.330 33.675
Persones ocupades 18.662 111.647 76.107 276.875
Assalariats 18.402 108.703 62.823 256.507
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 673.961 2.767.294 4.208.759 13.448.653
Altres ingressos 26.593 101.985 195.771 477.575
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 399 1.586 835 3.032
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.075 177.294 307.352 934.545
Consum de mercaderies 6.407 21.358 41.660 1.591.214
Treballs fets per altres empreses 33.065 165.688 670.884 1.601.262
Despeses de personal 423.232 1.721.017 1.668.124 5.378.142
Despeses en serveis exteriors 89.450 322.515 1.172.531 2.513.777
Altres despeses 9.677 8.467 60.827 133.581
Dotacions per a amortitzacions 15.940 35.993 95.818 536.655
Inversió bruta en actius materials (1) 10.060 23.942 153.797 904.536
Inversió bruta en actius intangibles (1) 320 1.099 75.785 99.041

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/965

Sou aquí: