Activitats administratives i serveis auxiliars. macromagnituds. Per branques M

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2015 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Valor de la producció 1.719.974 1.177.262 787.408
Consum intermedi 824.898 104.778 402.429
Valor afegit brut a preus de mercat 895.076 1.072.484 384.979
Impostos nets de subvencions 7.899 -631 -6.570
Valor afegit brut al cost de factors 887.177 1.073.115 391.549
Despeses de personal 257.103 1.027.168 281.498
Excedent brut d'explotació 630.074 45.947 110.051
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2015 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Valor de la producció 655.611 2.601.063 3.625.059 10.566.377
Consum intermedi 136.525 499.810 1.479.882 3.448.322
Valor afegit brut a preus de mercat 519.086 2.101.253 2.145.177 7.118.055
Impostos nets de subvencions -5.118 -78.261 -34.860 -117.540
Valor afegit brut al cost de factors 524.204 2.179.514 2.180.036 7.235.595
Despeses de personal 423.232 1.721.017 1.668.124 5.378.142
Excedent brut d'explotació 100.972 458.497 511.912 1.857.453

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/966