Activitats administratives i serveis auxiliars. macromagnituds. Per branques M

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2014 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Valor de la producció 1.612.960 1.009.728 732.050
Consum intermedi 743.442 71.519 341.327
Valor afegit brut a preus de mercat 869.518 938.209 390.723
Impostos nets de subvencions 10.179 149 -12.628
Valor afegit brut al cost de factors 859.339 938.059 403.351
Despeses de personal 241.430 861.314 277.281
Excedent brut d'explotació 617.909 76.745 126.070
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2014 Macromagnituds. Per branques. CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Valor de la producció 688.422 1.959.550 2.568.725 8.571.435
Consum intermedi 145.518 344.291 1.137.629 2.783.727
Valor afegit brut a preus de mercat 542.904 1.615.260 1.431.095 5.787.708
Impostos nets de subvencions 688 -79.415 -104.289 -185.316
Valor afegit brut al cost de factors 542.216 1.694.675 1.535.384 5.973.024
Despeses de personal 467.032 1.550.519 1.564.228 4.961.804
Excedent brut d'explotació 75.183 144.156 -28.843 1.011.220

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/966