Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Macromagnituds. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Valor de la producció 1.710.732 1.391.165 867.581
Consum de primeres matèries i altres proveïments 288.425 4.878 12.396
Despeses en serveis exteriors 522.276 114.791 401.372
Valor afegit brut a preus de mercat 900.031 1.271.496 453.814
Impostos sobre la producció i els productes 11.514 1.486 3.918
Subvencions a l'explotació 7.447 3.721 13.214
Valor afegit brut al cost de factors 895.964 1.273.731 463.109
Despeses de personal 257.209 1.206.114 310.892
Excedent brut d'explotació 638.755 67.617 152.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Valor de la producció 649.804 2.769.875 3.371.897 10.761.055
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.541 205.438 240.933 804.611
Despeses en serveis exteriors 82.860 362.695 1.152.857 2.636.851
Valor afegit brut a preus de mercat 514.402 2.201.742 1.978.107 7.319.593
Impostos sobre la producció i els productes 813 5.849 17.053 40.633
Subvencions a l'explotació 1.707 79.059 110.652 215.800
Valor afegit brut al cost de factors 515.297 2.274.952 2.071.706 7.494.760
Despeses de personal 448.718 1.826.829 1.466.618 5.516.380
Excedent brut d'explotació 66.578 448.123 605.088 1.978.380
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/966