Saltar al contingut principal
Altres serveis. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Reparació ordinadors efectes pers. i domèstics Altres act. serveis personals Total
Empreses (nombre) 5.388 21.637 27.025
Establiments (nombre) 5.348 21.646 26.994
Persones ocupades (nombre) 9.701 47.532 57.232
Ingressos d'explotació 512.038 1.227.812 1.739.851
Volum de negoci 499.237 1.187.313 1.686.550
Treballs realitzats per a l'actiu 2.506 6 2.512
Subvencions a l'explotació 421 4.367 4.788
Resta d'ingressos d'explotació 9.874 36.126 46.000
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 34 -14.594 -14.560
Variació existències productes acabats i en curs 3.156 285 3.441
Despeses d'explotació 424.765 1.102.085 1.526.850
Consum de mercaderies 94.450 136.567 231.017
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.382 71.764 119.146
Treballs realitzats per altres empreses 50.608 53.096 103.703
Despeses de personal 143.213 472.816 616.029
Sous i salaris 113.344 373.675 487.019
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.869 99.141 129.010
Despeses en serveis exteriors 81.278 315.623 396.900
Dotacions per a amortitzacions 5.946 46.489 52.434
Resta de despeses d'explotació 1.889 5.731 7.620
Inversió bruta en actius materials 11.466 55.609 67.075
Inversió bruta en actius intangibles 2.349 2.029 4.378
Resultat de l'exercici 43.465 17.036 60.501
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/967