Altres serveis. Principals resultats. Per branques M

Altres serveis. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Reparació ordinadors efectes pers. i domèstics Altres act. serveis personals Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 4.400 16.879 21.279
Establiments 4.641 17.837 22.477
Persones ocupades 9.196 43.029 52.226
Assalariats 5.152 27.531 32.683
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 382.317 1.326.888 1.709.205
Altres ingressos 4.549 42.477 47.026
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 161 1.683 1.843
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.010 77.048 122.058
Consum de mercaderies 62.157 162.442 224.599
Treballs fets per altres empreses 21.285 130.645 151.929
Despeses de personal 122.940 457.647 580.587
Despeses en serveis exteriors 60.850 308.387 369.237
Altres despeses 5.615 12.063 18.898
Dotacions per a amortitzacions 4.471 45.718 50.189
Inversió bruta en actius materials (1) 5.428 71.682 77.110
Inversió bruta en actius intangibles (1) 4.170 4.360 8.529

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/967