Altres serveis. Principals resultats. Per branques M

Altres serveis. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Reparació ordinadors efectes pers. i domèstics Altres act. serveis personals Total
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 4.525 16.886 21.411
Establiments 4.677 17.680 22.358
Persones ocupades 9.225 38.738 47.963
Assalariats 4.513 23.419 27.931
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 417.724 1.182.560 1.600.284
Altres ingressos 2.927 39.076 42.003
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -315 60 -255
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 121.820 175.589 297.409
Consum de mercaderies 19.851 41.048 60.898
Treballs fets per altres empreses 27.812 83.979 111.791
Despeses de personal 125.618 427.130 552.748
Despeses en serveis exteriors 61.486 304.138 365.624
Altres despeses 1.778 8.389 10.167
Dotacions per a amortitzacions 5.242 41.474 46.716
Inversió bruta en actius materials (1) 9.277 70.031 79.307
Inversió bruta en actius intangibles (1) 172 16.456 16.628

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/967