Saltar al contingut principal

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i sexe. Metodologia

  Definició de conceptes

  Administració local
  Concepte agregat que inclou informacions referents a les administracions i òrgans de govern dels ens locals territorials municipis, comarques i províncies, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis, així com de les administracions institucionals dependents de qualssevol d'elles organismes autònoms, entitats públiques empresarials, etc.
  Ens parlamentaris i organismes independents
  Conjunt integrat per organismes independents previstos a l'Estatut, com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, organismes independents amb finalitats públiques, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i el Parlament de Catalunya.
  Universitat
  Institució amb personalitat jurídica, que desenvolupa les seves funcions en règim d'autonomia, que realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.

  Aspectes metodològics

  Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a través de l'Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

  El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferentsadministracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".