Saltar al contingut principal

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i vinculació

Personal de les administracions públiques catalanes. 2017 Per tipus d'administració i vinculació
Generalitat de Catalunya (1) Administració local (2) Universitats Ens parlamentaris i org. independents Total
Funcionaris 105.181 30.170 7.979 304 143.634
Interins 51.395 9.116 1.142 140 61.793
Laborals indefinits 37.455 39.360 4.968 105 81.888
Laborals temporals 14.500 11.005 1.677 25 27.207
Alts càrrecs 142 0   0   2 144
Eventuals 10 640 0   47 697
Associats 0   0   8.738 0   8.738
Altres directius (3) 347 494 229 33 1.103
Total 209.030 90.785 24.733 656 325.204
Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública.
(1) Inclou el sector públic.
(2) No s'hi inclouen els consorcis i fundacions.
(3) Laborals d'alta direcció i altre personal directiu.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/978