Saltar al contingut principal

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i vinculació

Personal de les administracions públiques catalanes. 2012 Per tipus d'administració i vinculació
Generalitat de Catalunya (1) Administració local (2) Universitats Ens parlamentaris i org. independents Total
Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Espai d'anàlisi de l'ocupació pública.
(1) Inclou el sector públic.
(2) No s'hi inclouen els consorcis i fundacions.
(3) Laborals d'alta direcció i altre personal directiu.
Funcionaris 123.976 35.817 9.215 322 169.330
Interins 26.426 7.046 929 128 34.529
Laborals indefinits 41.406 36.015 5.358 123 82.902
Laborals temporals 10.546 11.274 1.744 19 23.583
Alts càrrecs 157 0 0 2 159
Eventuals 117 776 0 48 941
Associats 0 0 6.581 0 6.581
Altres directius (3) 312 497 252 34 1.095
Total 202.940 91.425 24.079 676 319.120
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/978/2012