Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. 2018 Per sexe i grups d'edat. Total. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 78,3 123,5 671,0 921,7 799,5 2.593,8
Alt Empordà 148,8 428,3 2.273,8 2.852,9 1.943,1 7.646,8
Alt Penedès 91,2 221,9 1.424,9 2.065,0 1.553,2 5.356,2
Alt Urgell 16,5 43,7 218,8 293,3 226,2 798,3
Alta Ribagorça 0,6 3,1 36,5 37,4 13,1 90,5
Anoia 223,3 410,1 1.984,6 2.766,7 2.202,7 7.587,3
Aran 3,3 17,1 104,9 120,5 54,3 299,9
Bages 196,6 433,3 2.491,0 3.497,1 2.883,1 9.501,0
Baix Camp 264,7 641,8 3.306,5 4.364,5 3.023,9 11.601,2
Baix Ebre 90,6 237,6 1.098,5 1.644,9 1.225,0 4.296,3
Baix Empordà 122,8 339,6 1.801,9 2.351,3 1.809,9 6.425,3
Baix Llobregat 965,0 1.909,8 10.701,5 15.102,4 11.693,7 40.372,4
Baix Penedès 197,3 417,2 1.978,0 2.969,7 2.095,8 7.657,9
Barcelonès 1.945,7 4.822,7 31.865,0 40.385,9 30.818,1 109.837,4
Berguedà 41,3 86,6 483,3 619,1 692,0 1.922,3
Cerdanya 4,6 19,4 154,8 172,1 104,1 454,9
Conca de Barberà 9,8 39,1 208,7 279,6 261,4 798,5
Garraf 145,0 357,8 2.077,0 3.247,4 2.444,7 8.271,8
Garrigues 14,8 35,7 208,1 270,4 222,0 750,9
Garrotxa 52,1 100,9 543,7 659,5 697,1 2.053,3
Gironès 260,7 500,2 2.846,0 3.425,0 2.309,7 9.341,5
Maresme 405,3 989,4 6.133,7 9.651,3 7.908,7 25.088,3
Moianès 10,8 19,8 137,5 172,5 152,5 493,0
Montsià 85,3 183,2 1.083,4 1.452,9 1.053,5 3.858,3
Noguera 55,8 111,9 599,7 665,8 459,9 1.893,2
Osona 196,6 342,1 1.969,4 2.610,6 2.518,1 7.636,7
Pallars Jussà 16,3 32,7 147,9 186,1 158,1 541,1
Pallars Sobirà 2,1 13,3 88,3 69,2 43,7 216,5
Pla d'Urgell 26,5 75,7 498,6 553,5 363,1 1.517,2
Pla de l'Estany 35,2 53,5 313,9 366,7 319,0 1.088,2
Priorat 4,8 11,6 103,4 138,2 144,4 402,3
Ribera d'Ebre 24,0 55,0 323,3 422,1 314,2 1.138,7
Ripollès 15,2 36,3 219,1 298,0 360,5 928,9
Segarra 14,9 41,9 235,0 299,5 203,4 794,8
Segrià 245,8 593,0 3.631,3 4.382,0 2.547,3 11.399,3
Selva 206,7 512,3 2.349,8 3.259,7 2.616,4 8.944,8
Solsonès 14,3 26,2 134,0 144,7 136,2 455,3
Tarragonès 375,1 863,6 4.301,5 5.330,9 3.541,1 14.412,0
Terra Alta 4,0 19,3 91,7 125,6 132,9 373,4
Urgell 38,3 77,8 550,4 637,7 478,7 1.783,0
Vallès Occidental 1.173,1 2.435,2 13.534,9 18.678,3 14.763,3 50.584,6
Vallès Oriental 513,5 974,9 5.474,4 8.072,4 6.750,7 21.785,8
Catalunya 8.335,9 18.657,7 108.398,7 145.562,6 112.037,4 392.992,4
Metropolità 5.003,3 11.136,3 67.745,6 91.947,1 71.978,5 247.810,8
Comarques Gironines 841,3 1.971,1 10.347,9 13.212,9 10.055,6 36.428,8
Camp de Tarragona 732,6 1.679,6 8.590,9 11.034,7 7.770,1 29.807,7
Terres de l'Ebre 203,8 495,1 2.596,8 3.645,5 2.725,5 9.666,7
Ponent 396,1 936,0 5.723,1 6.808,8 4.274,3 18.138,3
Comarques Centrals 464,0 913,7 5.244,5 7.070,4 6.421,1 20.113,6
Alt Pirineu i Aran 43,3 129,2 751,0 878,4 599,4 2.401,3
Penedès 651,5 1.396,8 7.399,1 10.965,0 8.213,0 28.625,3
Barcelona 5.909,8 13.007,8 78.285,3 106.905,3 84.400,5 288.508,7
Girona 842,3 1.984,3 10.471,5 13.319,0 10.124,5 36.741,5
Lleida 450,1 1.073,8 6.476,4 7.688,8 4.921,2 20.610,0
Tarragona 1.133,8 2.591,8 13.165,6 17.649,8 12.591,3 47.132,3
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2018 Per sexe i grups d'edat. Homes. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 49,1 62,0 268,0 420,4 332,8 1.132,3
Alt Empordà 77,1 211,8 897,3 1.364,6 886,3 3.436,9
Alt Penedès 55,0 109,8 564,3 892,1 618,2 2.239,4
Alt Urgell 9,8 24,9 92,3 133,0 117,3 377,3
Alta Ribagorça 0,6 1,8 16,1 22,0 8,0 48,3
Anoia 131,6 204,9 743,5 1.105,5 810,7 2.996,1
Aran 2,1 9,1 44,7 64,6 24,9 145,3
Bages 114,4 223,4 1.025,7 1.667,9 1.156,6 4.187,9
Baix Camp 141,7 305,3 1.248,6 1.961,9 1.290,1 4.947,3
Baix Ebre 51,1 115,2 465,2 744,0 559,1 1.934,5
Baix Empordà 65,3 165,5 749,0 1.123,0 833,6 2.936,3
Baix Llobregat 563,8 985,2 4.354,0 6.351,1 4.534,3 16.788,3
Baix Penedès 108,4 203,7 771,4 1.275,6 852,7 3.211,7
Barcelonès 1.097,8 2.384,9 13.693,2 19.165,0 12.980,4 49.321,3
Berguedà 23,8 43,8 203,3 270,3 252,0 793,0
Cerdanya 3,1 9,8 59,8 75,5 48,1 196,1
Conca de Barberà 7,3 23,5 100,0 126,8 102,6 360,0
Garraf 76,2 184,5 822,0 1.384,7 950,3 3.417,5
Garrigues 6,3 17,7 85,7 126,4 114,9 350,9
Garrotxa 35,7 59,5 224,4 306,3 308,1 933,9
Gironès 142,8 245,6 1.165,9 1.655,7 1.101,6 4.311,5
Maresme 251,8 522,1 2.575,4 4.166,7 3.158,7 10.674,6
Moianès 7,6 9,1 51,2 76,2 53,7 197,7
Montsià 48,8 85,1 394,5 631,2 492,1 1.651,6
Noguera 30,4 56,0 233,3 295,4 203,5 818,7
Osona 114,0 178,8 755,3 1.149,9 940,0 3.138,0
Pallars Jussà 10,3 17,2 64,5 86,0 84,5 262,3
Pallars Sobirà 1,3 6,8 38,2 32,4 23,7 102,3
Pla d'Urgell 13,8 32,5 174,7 248,2 172,1 641,3
Pla de l'Estany 20,3 26,1 125,4 167,1 156,6 495,5
Priorat 2,6 4,8 41,8 69,3 55,8 174,1
Ribera d'Ebre 12,3 26,5 144,6 193,9 149,1 526,3
Ripollès 10,7 24,2 87,7 138,3 148,3 409,1
Segarra 8,3 20,8 93,5 134,4 95,5 352,2
Segrià 136,3 281,1 1.427,1 2.000,6 1.213,6 5.058,8
Selva 119,2 275,0 941,4 1.434,0 1.103,4 3.872,8
Solsonès 9,1 15,8 61,4 73,9 51,3 211,6
Tarragonès 201,2 396,2 1.677,6 2.389,9 1.554,6 6.219,4
Terra Alta 3,3 8,2 40,8 54,7 58,8 165,6
Urgell 24,0 37,7 186,4 287,0 202,3 737,4
Vallès Occidental 697,8 1.192,6 5.438,5 8.023,7 5.671,2 21.023,8
Vallès Oriental 314,0 504,8 2.199,7 3.375,6 2.562,3 8.956,3
Catalunya 4.799,6 9.312,6 44.346,6 65.263,4 46.033,0 169.755,2
Metropolità 2.925,8 5.590,5 28.273,0 41.108,4 28.926,0 106.823,7
Comarques Gironines 470,9 1.007,6 4.190,8 6.188,9 4.537,8 16.396,0
Camp de Tarragona 401,8 791,8 3.335,9 4.968,1 3.335,7 12.833,1
Terres de l'Ebre 115,4 234,9 1.045,0 1.623,7 1.259,0 4.278,0
Ponent 219,2 445,7 2.200,7 3.091,9 2.001,9 7.959,3
Comarques Centrals 272,3 475,3 2.112,6 3.253,1 2.472,3 8.585,4
Alt Pirineu i Aran 27,2 69,4 315,6 413,2 306,3 1.131,7
Penedès 367,0 697,5 2.873,1 4.616,2 3.194,2 11.748,0
Barcelona 3.448,5 6.547,2 32.428,8 47.645,9 33.690,8 123.761,2
Girona 472,1 1.012,3 4.240,2 6.236,3 4.574,4 16.535,3
Lleida 253,4 522,8 2.525,2 3.514,1 2.320,6 9.136,0
Tarragona 625,6 1.230,3 5.152,4 7.867,2 5.447,4 20.322,8
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2018 Per sexe i grups d'edat. Dones. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 29,2 61,5 402,8 501,3 466,7 1.461,5
Alt Empordà 71,8 216,5 1.376,5 1.488,4 1.056,9 4.209,9
Alt Penedès 36,2 112,2 860,6 1.172,8 935,1 3.116,8
Alt Urgell 6,7 18,8 126,4 160,4 108,9 421,0
Alta Ribagorça 0,0 1,3 20,3 15,4 5,1 42,2
Anoia 91,7 205,2 1.241,2 1.661,4 1.392,1 4.591,3
Aran 1,2 8,0 60,2 55,9 29,4 154,6
Bages 82,2 209,8 1.465,4 1.829,2 1.726,6 5.313,1
Baix Camp 123,0 336,6 2.057,9 2.402,6 1.733,8 6.653,8
Baix Ebre 39,5 122,4 633,2 900,8 665,9 2.361,8
Baix Empordà 57,4 174,1 1.053,0 1.228,4 976,4 3.489,1
Baix Llobregat 401,3 924,7 6.347,5 8.751,5 7.159,3 23.584,2
Baix Penedès 88,9 213,5 1.206,6 1.694,1 1.243,1 4.446,3
Barcelonès 847,8 2.437,8 18.172,0 21.221,0 17.837,8 60.516,2
Berguedà 17,6 42,8 280,2 348,8 440,0 1.129,3
Cerdanya 1,5 9,7 94,9 96,7 56,1 258,8
Conca de Barberà 2,6 15,6 108,8 152,9 158,8 438,5
Garraf 68,8 173,3 1.255,0 1.862,7 1.494,4 4.854,3
Garrigues 8,4 18,0 122,5 144,0 107,2 400,0
Garrotxa 16,4 41,4 319,4 353,3 388,9 1.119,3
Gironès 117,9 254,6 1.680,1 1.769,3 1.208,1 5.030,0
Maresme 153,5 467,3 3.558,4 5.484,6 4.750,0 14.413,7
Moianès 3,3 10,7 86,5 96,3 98,8 295,3
Montsià 36,4 98,1 689,0 821,8 561,4 2.206,7
Noguera 25,3 55,9 366,4 370,5 256,4 1.074,5
Osona 82,6 163,3 1.214,1 1.460,6 1.578,2 4.498,7
Pallars Jussà 6,0 15,5 83,4 100,1 73,8 278,8
Pallars Sobirà 0,8 6,5 50,2 36,8 20,0 114,3
Pla d'Urgell 12,7 43,2 323,9 305,2 190,8 875,8
Pla de l'Estany 14,9 27,4 188,4 199,6 162,5 592,7
Priorat 2,2 6,8 61,7 69,0 88,6 228,2
Ribera d'Ebre 11,8 28,5 178,8 228,2 165,2 612,3
Ripollès 4,5 12,2 131,5 159,7 212,1 519,8
Segarra 6,7 21,2 141,6 165,2 108,0 442,7
Segrià 109,5 311,9 2.204,0 2.381,4 1.333,6 6.340,4
Selva 87,5 237,3 1.408,4 1.825,8 1.513,0 5.071,9
Solsonès 5,2 10,3 72,6 70,8 84,8 243,7
Tarragonès 173,9 467,4 2.623,9 2.941,0 1.986,5 8.192,6
Terra Alta 0,8 11,2 50,8 71,1 74,2 207,8
Urgell 14,3 40,2 364,0 350,7 276,4 1.045,6
Vallès Occidental 475,3 1.242,6 8.096,4 10.654,5 9.092,1 29.560,8
Vallès Oriental 199,5 470,2 3.274,6 4.696,9 4.188,4 12.829,4
Catalunya 3.536,3 9.345,2 64.052,1 80.299,3 66.004,3 223.237,2
Metropolità 2.077,5 5.545,8 39.472,6 50.838,8 43.052,6 140.987,2
Comarques Gironines 370,4 963,5 6.157,1 7.024,0 5.517,7 20.032,8
Camp de Tarragona 330,8 887,8 5.255,0 6.066,6 4.434,5 16.974,6
Terres de l'Ebre 88,4 260,2 1.551,8 2.021,9 1.466,5 5.388,7
Ponent 176,9 490,3 3.522,4 3.717,0 2.272,4 10.179,0
Comarques Centrals 191,7 438,4 3.132,0 3.817,4 3.948,8 11.528,2
Alt Pirineu i Aran 16,1 59,8 435,4 465,1 293,1 1.269,6
Penedès 284,5 699,3 4.526,0 6.348,8 5.018,8 16.877,3
Barcelona 2.461,3 6.460,7 45.856,5 59.259,4 50.709,8 164.747,5
Girona 370,2 972,1 6.231,3 7.082,7 5.550,0 20.206,3
Lleida 196,7 550,9 3.951,3 4.174,6 2.600,6 11.474,0
Tarragona 508,2 1.361,5 8.013,2 9.782,6 7.144,0 26.809,5
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/984