Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies M

Atur registrat. 2016 Per sexe i grups d'edat. Total. Comarques i Aran, àmbits i províncies
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Alt Camp 71 142 797 1.100 874 2.984
Alt Empordà 159 455 2.728 3.356 2.027 8.724
Alt Penedès 142 315 1.926 2.588 1.715 6.685
Alt Urgell 20 50 279 366 248 962
Alta Ribagorça 2 8 48 48 20 126
Anoia 226 459 2.403 3.495 2.502 9.084
Aran 6 16 148 135 61 366
Bages 217 475 2.958 4.279 3.254 11.184
Baix Camp 302 716 4.009 5.204 3.200 13.430
Baix Ebre 107 278 1.545 2.138 1.373 5.440
Baix Empordà 129 377 2.311 3.034 2.004 7.854
Baix Llobregat 1.017 2.345 14.041 19.729 13.447 50.579
Baix Penedès 234 460 2.446 3.564 2.157 8.861
Barcelonès 1.924 5.434 37.927 49.827 34.570 129.682
Berguedà 46 107 589 770 750 2.263
Cerdanya 5 25 186 214 138 569
Conca de Barberà 17 46 264 354 291 973
Garraf 149 410 2.617 3.957 2.749 9.881
Garrigues 12 40 244 356 223 875
Garrotxa 63 124 673 841 786 2.488
Gironès 287 586 3.538 4.184 2.450 11.046
Maresme 433 1.126 7.781 11.950 8.731 30.020
Moianès 12 26 154 220 165 578
Montsià 142 240 1.388 1.870 1.129 4.769
Noguera 42 124 683 790 529 2.167
Osona 213 409 2.511 3.388 2.935 9.457
Pallars Jussà 13 43 198 245 184 683
Pallars Sobirà 4 12 91 103 51 260
Pla d'Urgell 24 86 606 685 390 1.791
Pla de l'Estany 35 70 401 459 349 1.314
Priorat 7 16 143 178 143 487
Ribera d'Ebre 20 74 432 515 306 1.347
Ripollès 22 38 260 394 424 1.138
Segarra 22 69 285 411 240 1.027
Segrià 196 650 4.177 4.964 2.615 12.600
Selva 207 543 2.880 4.062 2.884 10.576
Solsonès 15 31 206 210 149 611
Tarragonès 367 940 5.142 6.339 3.715 16.502
Terra Alta 5 22 123 166 153 468
Urgell 27 99 653 797 511 2.087
Vallès Occidental 1.181 2.811 17.149 24.035 16.660 61.836
Vallès Oriental 533 1.247 7.073 10.466 7.514 26.833
Catalunya 8.654 21.541 134.014 181.781 124.615 470.605
Metropolità 5.089 12.969 84.008 116.069 80.968 299.103
Comarques Gironines 904 2.192 12.791 16.330 10.923 43.139
Camp de Tarragona 764 1.860 10.355 13.175 8.223 34.377
Terres de l'Ebre 273 614 3.488 4.688 2.960 12.024
Ponent 322 1.067 6.648 8.001 4.508 20.547
Comarques Centrals 509 1.055 6.475 8.913 7.300 24.252
Alt Pirineu i Aran 50 153 950 1.111 702 2.966
Penedès 744 1.632 9.298 13.494 9.030 34.197
Barcelona 6.096 15.168 97.139 134.744 95.019 348.166
Girona 906 2.211 12.936 16.464 11.008 43.525
Lleida 382 1.229 7.650 9.145 5.248 23.653
Tarragona 1.270 2.934 16.290 21.428 13.340 55.262
Atur registrat. 2016 Per sexe i grups d'edat. Homes. Comarques i Aran, àmbits i províncies
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Alt Camp 40 68 334 535 377 1.353
Alt Empordà 92 220 1.179 1.678 985 4.154
Alt Penedès 81 153 805 1.207 723 2.969
Alt Urgell 12 26 113 170 132 453
Alta Ribagorça 1 5 25 30 16 77
Anoia 137 224 977 1.452 953 3.743
Aran 3 8 64 73 36 184
Bages 131 253 1.314 2.141 1.316 5.154
Baix Camp 169 337 1.693 2.512 1.463 6.175
Baix Ebre 61 153 728 1.059 678 2.680
Baix Empordà 77 190 1.034 1.574 1.008 3.883
Baix Llobregat 590 1.224 6.069 8.904 5.492 22.279
Baix Penedès 132 228 1.024 1.698 914 3.995
Barcelonès 1.108 2.810 17.484 24.832 14.988 61.222
Berguedà 33 57 267 346 289 991
Cerdanya 4 11 75 99 69 259
Conca de Barberà 10 30 120 176 128 464
Garraf 83 212 1.130 1.786 1.149 4.360
Garrigues 8 20 106 188 119 441
Garrotxa 40 68 268 407 364 1.147
Gironès 169 312 1.594 2.196 1.226 5.497
Maresme 252 618 3.532 5.575 3.612 13.590
Moianès 6 14 58 100 58 237
Montsià 82 120 588 901 570 2.261
Noguera 25 67 306 389 238 1.025
Osona 129 200 1.026 1.559 1.099 4.014
Pallars Jussà 6 21 92 132 106 357
Pallars Sobirà 3 5 46 54 31 139
Pla d'Urgell 16 38 239 336 190 818
Pla de l'Estany 21 36 171 231 170 629
Priorat 5 8 63 89 72 236
Ribera d'Ebre 9 35 212 258 155 668
Ripollès 15 22 108 191 178 514
Segarra 12 31 119 201 108 471
Segrià 103 314 1.735 2.497 1.311 5.960
Selva 121 286 1.272 1.939 1.300 4.919
Solsonès 9 17 94 115 61 297
Tarragonès 203 462 2.168 3.082 1.724 7.637
Terra Alta 4 10 57 86 70 226
Urgell 16 54 257 383 221 930
Vallès Occidental 701 1.479 7.565 11.141 6.647 27.533
Vallès Oriental 324 651 3.027 4.779 2.995 11.775
Catalunya 5.044 11.097 59.136 87.100 53.337 215.714
Metropolità 2.976 6.784 37.691 55.262 33.750 136.462
Comarques Gironines 535 1.135 5.626 8.216 5.230 20.742
Camp de Tarragona 426 904 4.377 6.395 3.763 15.865
Terres de l'Ebre 156 317 1.585 2.303 1.473 5.834
Ponent 181 525 2.761 3.993 2.187 9.646
Comarques Centrals 313 545 2.793 4.288 2.848 10.786
Alt Pirineu i Aran 29 75 416 558 390 1.468
Penedès 428 812 3.889 6.086 3.697 14.910
Barcelona 3.576 7.897 43.260 63.842 39.327 157.901
Girona 538 1.142 5.684 8.279 5.277 20.920
Lleida 215 607 3.207 4.584 2.584 11.197
Tarragona 715 1.450 6.985 10.396 6.149 25.694
Atur registrat. 2016 Per sexe i grups d'edat. Dones. Comarques i Aran, àmbits i províncies
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Alt Camp 32 74 463 565 497 1.631
Alt Empordà 67 235 1.548 1.678 1.042 4.571
Alt Penedès 61 162 1.121 1.381 992 3.716
Alt Urgell 8 24 166 196 116 509
Alta Ribagorça 1 3 23 18 4 49
Anoia 90 235 1.426 2.043 1.548 5.341
Aran 3 8 84 62 25 182
Bages 87 222 1.644 2.138 1.938 6.030
Baix Camp 133 379 2.316 2.691 1.736 7.256
Baix Ebre 45 125 816 1.079 694 2.761
Baix Empordà 52 186 1.277 1.460 996 3.971
Baix Llobregat 427 1.122 7.972 10.824 7.956 28.301
Baix Penedès 102 231 1.423 1.867 1.243 4.865
Barcelonès 816 2.624 20.443 24.995 19.582 68.460
Berguedà 13 51 322 424 462 1.272
Cerdanya 1 14 111 115 69 310
Conca de Barberà 7 16 145 178 163 509
Garraf 66 198 1.487 2.171 1.600 5.521
Garrigues 4 19 138 169 104 434
Garrotxa 24 56 405 434 422 1.341
Gironès 118 274 1.944 1.987 1.225 5.549
Maresme 181 508 4.249 6.374 5.119 16.430
Moianès 6 13 96 119 107 341
Montsià 59 121 800 969 559 2.508
Noguera 17 56 377 400 291 1.142
Osona 84 209 1.485 1.829 1.836 5.443
Pallars Jussà 7 22 106 113 79 326
Pallars Sobirà 2 7 44 49 20 122
Pla d'Urgell 8 47 368 349 201 973
Pla de l'Estany 14 34 230 228 179 685
Priorat 2 8 80 89 72 251
Ribera d'Ebre 11 39 221 257 151 679
Ripollès 8 16 152 203 246 624
Segarra 10 38 166 210 133 556
Segrià 92 336 2.441 2.467 1.304 6.640
Selva 86 257 1.608 2.123 1.584 5.657
Solsonès 5 14 113 94 88 315
Tarragonès 164 478 2.974 3.256 1.992 8.865
Terra Alta 1 12 67 80 83 242
Urgell 11 46 397 414 289 1.157
Vallès Occidental 480 1.332 9.584 12.893 10.013 34.303
Vallès Oriental 210 596 4.046 5.687 4.519 15.058
Catalunya 3.610 10.445 74.878 94.681 71.278 254.892
Metropolità 2.113 6.185 46.318 60.807 47.218 162.641
Comarques Gironines 369 1.057 7.165 8.114 5.693 22.397
Camp de Tarragona 338 956 5.979 6.780 4.460 18.512
Terres de l'Ebre 116 297 1.904 2.385 1.488 6.190
Ponent 141 542 3.887 4.009 2.322 10.901
Comarques Centrals 196 511 3.682 4.625 4.452 13.467
Alt Pirineu i Aran 21 77 534 553 313 1.498
Penedès 316 820 5.410 7.408 5.334 19.287
Barcelona 2.520 7.271 53.879 70.902 55.692 190.264
Girona 368 1.069 7.252 8.185 5.731 22.605
Lleida 167 621 4.443 4.562 2.664 12.456
Tarragona 556 1.484 9.305 11.032 7.191 29.567

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/984

Sou aquí: