Immigracions i emigracions externes. Comarques i Aran, àmbits i províncies M

Migracions externes. 2016 Immigracions. Per continent de procedència. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Resta de la UE Resta d'Europa Africa Amèrica Àsia Oceania No consta Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Alt Camp 81 27 57 102 10 0 50 327
Alt Empordà 790 100 346 580 39 3 831 2.689
Alt Penedès 144 37 189 271 35 1 247 924
Alt Urgell 60 69 22 73 4 2 42 272
Alta Ribagorça 19 6 2 11 1 0 5 44
Anoia 169 37 162 225 56 2 277 928
Aran 47 4 6 40 3 0 31 131
Bages 226 87 350 456 80 8 351 1.558
Baix Camp 456 215 246 520 82 0 526 2.045
Baix Ebre 256 68 125 155 78 0 283 965
Baix Empordà 561 285 346 526 59 6 562 2.345
Baix Llobregat 1.630 542 811 3.671 670 26 1.853 9.203
Baix Penedès 212 58 79 270 41 4 636 1.300
Barcelonès 12.220 3.321 2.231 24.608 8.579 232 11.975 63.166
Berguedà 35 16 38 111 5 2 39 246
Cerdanya 66 14 11 72 7 0 19 189
Conca de Barberà 25 3 12 35 5 0 22 102
Garraf 748 99 135 684 111 9 387 2.173
Garrigues 87 12 31 21 5 1 50 207
Garrotxa 112 31 104 209 102 0 80 638
Gironès 560 102 526 1.236 169 6 668 3.267
Maresme 856 335 716 1.467 420 19 1.169 4.982
Moianès 31 5 15 35 6 0 15 107
Montsià 264 52 87 136 49 1 210 799
Noguera 173 18 111 75 16 1 137 531
Osona 472 67 526 417 166 6 514 2.168
Pallars Jussà 38 5 19 69 3 0 46 180
Pallars Sobirà 27 3 5 19 4 0 13 71
Pla d'Urgell 120 7 52 9 0 0 303 491
Pla de l'Estany 59 5 48 84 14 0 90 300
Priorat 30 3 19 11 3 0 35 101
Ribera d'Ebre 121 17 45 26 10 0 61 280
Ripollès 30 5 43 99 6 0 24 207
Segarra 106 77 124 36 11 0 51 405
Segrià 934 82 584 556 113 0 910 3.179
Selva 641 373 255 479 246 2 1.151 3.147
Solsonès 48 1 23 19 0 1 42 134
Tarragonès 593 297 512 1.018 411 8 680 3.519
Terra Alta 77 3 5 16 8 0 20 129
Urgell 138 17 122 52 10 0 75 414
Vallès Occidental 1.604 406 1.091 4.547 963 27 1.996 10.634
Vallès Oriental 639 202 664 1.314 162 13 983 3.977
Catalunya 25.505 7.113 10.895 44.360 12.762 380 27.459 128.474
Àmbit Metropolità 16.957 4.807 5.517 35.615 10.795 317 17.979 91.987
Comarques Gironines 2.753 901 1.668 3.213 635 17 3.406 12.593
Camp de Tarragona 1.185 545 846 1.686 511 8 1.313 6.094
Terres de l'Ebre 718 140 262 333 145 1 574 2.173
Àmbit de Ponent 1.558 213 1.024 749 155 2 1.526 5.227
Comarques Centrals 818 177 971 1.033 256 17 976 4.248
Alt Pirineu i Aran 257 101 65 284 22 2 156 887
Penedès 1.259 229 542 1.447 243 16 1.529 5.265
Barcelona 18.769 5.155 6.929 37.807 11.253 345 19.806 100.064
Girona 2.817 910 1.677 3.280 639 17 3.425 12.765
Lleida 1.804 305 1.102 984 173 5 1.705 6.078
Tarragona 2.115 743 1.187 2.289 697 13 2.523 9.567
Migracions externes. 2016 Emigracions. Per continent de destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Resta de la UE Resta d'Europa Africa Amèrica Àsia Oceania No consta Baixes per caducitat Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Alt Camp 56 10 3 30 1 0 46 44 190
Alt Empordà 362 45 38 134 4 1 1.326 297 2.207
Alt Penedès 120 18 14 71 9 1 487 28 748
Alt Urgell 38 142 0 24 0 0 157 24 385
Alta Ribagorça 0 1 0 9 0 0 9 2 21
Anoia 166 29 15 70 14 3 239 24 560
Aran 45 0 7 22 1 0 53 10 138
Bages 298 34 19 89 8 3 628 221 1.300
Baix Camp 309 63 25 157 14 4 1.875 254 2.701
Baix Ebre 133 35 5 33 10 0 832 223 1.271
Baix Empordà 445 44 45 97 12 3 1.083 284 2.013
Baix Llobregat 971 147 81 739 113 23 3.447 1.027 6.548
Baix Penedès 159 31 11 93 11 1 318 110 734
Barcelonès 2.668 541 174 3.562 566 102 21.117 3.863 32.593
Berguedà 66 3 1 29 0 4 85 38 226
Cerdanya 35 11 3 24 1 0 53 12 139
Conca de Barberà 30 4 3 14 3 0 35 10 99
Garraf 269 49 14 190 26 12 991 170 1.721
Garrigues 24 1 3 5 0 2 62 3 100
Garrotxa 147 11 14 36 5 3 49 84 349
Gironès 436 32 37 175 19 4 1.150 262 2.115
Maresme 558 95 91 430 118 17 1.527 890 3.726
Moianès 3 3 3 12 2 0 28 14 65
Montsià 208 26 29 47 8 1 155 57 531
Noguera 93 17 13 19 1 0 292 55 490
Osona 515 29 14 80 20 3 574 141 1.376
Pallars Jussà 15 3 4 29 2 0 43 1 97
Pallars Sobirà 21 4 2 9 0 0 36 1 73
Pla d'Urgell 105 3 14 25 5 0 97 28 277
Pla de l'Estany 37 0 12 15 1 0 117 13 195
Priorat 9 2 0 5 1 0 11 6 34
Ribera d'Ebre 47 0 1 6 3 0 137 15 209
Ripollès 29 4 3 23 2 0 11 1 73
Segarra 67 24 23 34 1 0 56 10 215
Segrià 416 51 107 177 15 0 1.885 593 3.244
Selva 373 60 31 151 57 3 2.078 584 3.337
Solsonès 33 1 1 6 0 0 56 1 98
Tarragonès 429 58 17 244 33 14 1.116 878 2.789
Terra Alta 4 1 2 3 3 0 37 6 56
Urgell 67 11 6 24 2 0 245 27 382
Vallès Occidental 949 232 116 965 134 29 3.177 1.312 6.914
Vallès Oriental 614 68 60 387 38 9 1.262 464 2.902
Catalunya 11.369 1.943 1.061 8.294 1.263 242 46.982 12.087 83.241
Àmbit Metropolità 5.762 1.083 522 6.084 969 180 30.539 7.558 52.697
Comarques Gironines 1.829 196 180 631 100 14 5.814 1.525 10.289
Camp de Tarragona 833 137 48 450 52 18 3.083 1.192 5.813
Terres de l'Ebre 392 62 37 89 24 1 1.161 301 2.067
Àmbit de Ponent 772 107 166 284 24 2 2.637 716 4.708
Comarques Centrals 924 73 39 216 31 10 1.380 417 3.090
Alt Pirineu i Aran 154 161 16 117 4 0 351 50 853
Penedès 703 124 53 423 59 17 2.017 328 3.724
Barcelona 7.194 1.248 602 6.625 1.048 206 33.566 8.192 58.681
Girona 1.860 205 183 652 101 14 5.862 1.530 10.407
Lleida 931 260 180 385 27 2 2.992 762 5.539
Tarragona 1.384 230 96 632 87 20 4.562 1.603 8.614
Migracions externes. 2016 Saldos migratoris externs. Per continent de destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Resta UE Resta Europa Africa Amèrica Àsia Oceania No consta Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Alt Camp 25 17 54 72 9 0 4 137
Alt Empordà 428 55 308 446 35 2 -495 482
Alt Penedès 24 19 175 200 26 0 -240 176
Alt Urgell 22 -73 22 49 4 2 -115 -113
Alta Ribagorça 19 5 2 2 1 0 -4 23
Anoia 3 8 147 155 42 -1 38 368
Aran 2 4 -1 18 2 0 -22 121
Bages -72 53 331 367 72 5 -277 258
Baix Camp 147 152 221 363 68 -4 -1.349 -656
Baix Ebre 123 33 120 122 68 0 -549 -306
Baix Empordà 116 241 301 429 47 3 -521 332
Baix Llobregat 659 395 730 2.932 557 3 -1.594 2.655
Baix Penedès 53 27 68 177 30 3 318 566
Barcelonès 9.552 2.780 2.057 21.046 8.013 130 -9.142 30.573
Berguedà -31 13 37 82 5 -2 -46 20
Cerdanya 31 3 8 48 6 0 -34 50
Conca de Barberà -5 -1 9 21 2 0 -13 3
Garraf 479 50 121 494 85 -3 -604 452
Garrigues 63 11 28 16 5 -1 -12 107
Garrotxa -35 20 90 173 97 -3 31 289
Gironès 124 70 489 1.061 150 2 -482 1.152
Maresme 298 240 625 1.037 302 2 -358 1.256
Moianès 28 2 12 23 4 0 -13 93
Montsià 56 26 58 89 41 0 55 268
Noguera 80 1 98 56 15 1 -155 41
Osona -43 38 512 337 146 3 -60 792
Pallars Jussà 23 2 15 40 1 0 3 83
Pallars Sobirà 6 -1 3 10 4 0 -23 -2
Pla d'Urgell 15 4 38 -16 -5 0 206 214
Pla de l'Estany 22 5 36 69 13 0 -27 105
Priorat 21 1 19 6 2 0 24 67
Ribera d'Ebre 74 17 44 20 7 0 -76 71
Ripollès 1 1 40 76 4 0 13 134
Segarra 39 53 101 2 10 0 -5 190
Segrià 518 31 477 379 98 0 -975 -65
Selva 268 313 224 328 189 -1 -927 -190
Solsonès 15 0 22 13 0 1 -14 36
Tarragonès 164 239 495 774 378 -6 -436 730
Terra Alta 73 2 3 13 5 0 -17 73
Urgell 71 6 116 28 8 0 -170 32
Vallès Occidental 655 174 975 3.582 829 -2 -1.181 3.720
Vallès Oriental 25 134 604 927 124 4 -279 1.075
Catalunya 14.136 5.170 9.834 36.066 11.499 138 -19.523 45.233
Àmbit Metropolità 11.195 3.724 4.995 29.531 9.826 137 -12.560 39.290
Comarques Gironines 924 705 1.488 2.582 535 3 -2.408 2.304
Camp de Tarragona 352 408 798 1.236 459 -10 -1.770 281
Terres de l'Ebre 326 78 225 244 121 0 -587 106
Àmbit de Ponent 786 106 858 465 131 0 -1.111 519
Comarques Centrals -106 104 932 817 225 7 -404 1.158
Alt Pirineu i Aran 103 -60 49 167 18 2 -195 34
Penedès 556 105 489 1.024 184 -1 -488 1.541
Barcelona 11.575 3.907 6.327 31.182 10.205 139 -13.760 41.383
Girona 957 705 1.494 2.628 538 3 -2.437 2.358
Lleida 873 45 922 599 146 3 -1.287 539
Tarragona 731 513 1.091 1.657 610 -7 -2.039 953

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/991

Sou aquí: