Population and municipalities. By population brackets M

Population and municipalities. 2001 i 2011 By population brackets
Inhabitants Number of municipalities
2001 % 2011 % 2001 % 2011 %
Font: Idescat. Population census.
Fins a 500 89,485 1.4 82,343 1.1 360 38.1 328 34.6
De 501 a 2.000 293,679 4.6 268,313 3.6 285 30.1 267 28.2
De 2.001 a 5.000 393,535 6.2 432,983 5.8 127 13.4 142 15.0
De 5.001 a 10.000 510,777 8.1 621,042 8.3 76 8.0 89 9.4
De 10.001 a 50.000 1,517,310 23.9 2,060,824 27.4 77 8.1 98 10.3
Més de 50.000 3,538,324 55.8 4,054,338 53.9 21 2.2 23 2.4
Total 6,343,110 100.0 7,519,843 100.0 946 100.0 947 100.0

Index [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/993/en