Concessions de nacionalitat espanyola. Per sexe i continent de nacionalitat anterior. Províncies M

Concessions de nacionalitat espanyola. 2016 Per sexe i continent de nacionalitat anterior. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: El total inclou el nombre de concessions en les quals no consta el sexe.
Total 12.405 2.970 1.426 2.012 18.813 93.760 20,1
homes 6.154 1.422 752 1.110 9.438 42.680 22,1
dones 6.251 1.548 674 902 9.375 51.079 18,4
Unió Europea 206 52 62 37 357 2.794 12,8
homes 104 21 28 20 173 1.221 14,2
dones 102 31 34 17 184 1.573 11,7
Resta d'Europa 210 60 33 63 366 1.912 19,1
homes 73 16 17 33 139 705 19,7
dones 137 44 16 30 227 1.207 18,8
Àfrica 5.209 1.588 893 1.234 8.924 31.724 28,1
homes 2.986 886 546 764 5.182 18.677 27,7
dones 2.223 702 347 470 3.742 13.046 28,7
Amèrica del Nord 137 5 6 5 153 786 19,5
homes 62 2 3 2 69 292 23,6
dones 75 3 3 3 84 494 17,0
Amèrica del Sud i Central 5.783 1.114 407 586 7.890 52.582 15,0
homes 2.370 390 142 234 3.136 19.384 16,2
dones 3.413 724 265 352 4.754 33.198 14,3
Àsia i Oceania 856 151 24 86 1.117 3.918 28,5
homes 558 107 16 57 738 2.374 31,1
dones 298 44 8 29 379 1.544 24,5
Apàtrides i no hi consta 4 0 1 1 6 44 13,6
homes 1 0 0 0 1 27 3,7
dones 3 0 1 1 5 17 29,4

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/994

Sou aquí: