Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total per productes CCPA-96

Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total per productes CCPA-96 Catalunya
Milers de m3
Operacions del sistema de regatge Aigua potable i aigua no potable Serveis de depuració i tractament d'aigües residuals Total
Font: INE. Comptes satèl·lit de l'aigua.
Les úniques dades disponibles són les de l'estudi pilot que var fer l'INE del 1997 al 2001.
2001 1.585.953 751.198 623.202 2.960.353
2000 1.752.457 744.113 654.159 3.150.729
1999 1.777.184 701.996 634.739 3.113.919
1998 1.714.207 674.285 609.348 2.997.840
1997 1.602.595 638.662 586.009 2.827.266

Taules disponibles [+]

Sou aquí: