Distribució de l'aigua a les explotacions agrícoles per tipus de cultiu M

Distribució de l'aigua a les explotacions agrícoles per tipus de cultiu Catalunya.
Herbacis Fruiters i cítrics Patates i hotalisses Conreus industrials Olivera i vinya Altres tipus de cultius Total aigua distribuïda
2015 679.251 152.619 48.989 z 55.584 6.239 942.682
2014 627.660 261.659 35.640 z 59.426 5.943 990.328
2013 828.303 196.027 29.532 z 51.628 4.749 1.110.239
2012 1.090.200 220.040 64.297 z 44.294 10.003 1.428.834
2011 1.265.563 349.328 68.095 z 41.827 4.960 1.729.773
2010 978.115 404.301 43.566 z 48.081 46.839 1.520.902
2009 868.131 444.317 40.543 z 46.345 48.024 1.447.360
2008 734.213 414.932 40.655 z 79.036 68.231 1.337.067
2007 865.352 467.880 34.385 z 56.896 20.771 1.445.284
2006 784.537 459.691 23.091 z 82.048 71.266 1.420.633
2005 805.422 463.650 47.951 z 29.618 76.721 1.423.362
2004 906.375 472.149 51.426 z 23.542 51.110 1.504.602
2003 704.237 318.773 47.306 z 56.163 355.117 1.481.596
2002 534.703 278.638 29.706 z 55.649 520.056 1.418.752
2001 523.568 343.535 55.825 z 56.332 475.309 1.454.569
2000 598.928 372.020 137.695 46.169 z 451.842 1.606.654
1999 222.804 276.930 75.439 0 z 1.184.752 1.759.925
Unitats: Milers de m3/any.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles

Sou aquí: