Saltar al contingut principal

Tractament d'aigües residuals a les indúst. per act. econòmica i tipus indicador

Tractament d'aigües residuals a les indúst. per act. econòmica i tipus indicador Catalunya.
1999
CCAE C i D: Ind. extract. i manufact.
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 242.545
aigües tractades 106.841
aigües reutilitzades 41.019
aigües abocades
xarxa pública 47.700
altres mitjans receptors 161.876
total 209.576
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 2.856.385
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 11.163.769
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 2.249.097
CCAE C: Indústries extractives
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 1.181
aigües tractades 1.059
aigües reutilitzades 121
aigües abocades
xarxa pública 2
altres mitjans receptors 967
total 969
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 4.987
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 41.256
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 38.432
CCAE D: Indústries manufactureres
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 241.364
aigües tractades 105.782
aigües reutilitzades 40.898
aigües abocades
xarxa pública 47.698
altres mitjans receptors 160.909
total 208.607
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 2.851.398
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 11.122.513
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 2.210.665
CCAE DA: Ind. alimentació, beg. i tabac
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 20.479
aigües tractades 16.754
aigües reutilitzades 540
aigües abocades
xarxa pública 15.155
altres mitjans receptors 2.927
total 18.082
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 594.877
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 2.136.956
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 477.133
CCAE DB i DC: Ind. tèxtil, conf., calçat
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 110.903
aigües tractades 9.891
aigües reutilitzades 1.096
aigües abocades
xarxa pública 3.299
altres mitjans receptors 99.062
total 102.361
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 199.746
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 1.126.347
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 252.851
CCAE DD: Ind. fusta i suro
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 122
aigües tractades 2
aigües reutilitzades 11
aigües abocades
xarxa pública 92
altres mitjans receptors 26
total 118
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 5.824
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 4.166
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 3.854
CCAE DE: Ind. paper, edició, arts gràf.
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 18.411
aigües tractades 16.426
aigües reutilitzades 6.807
aigües abocades
xarxa pública 2.892
altres mitjans receptors 9.578
total 12.470
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 151.000
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 241.518
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 58.250
CCAE DF: Refinació petroli
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 2.822
aigües tractades 2.820
aigües reutilitzades 0
aigües abocades
xarxa pública 2
altres mitjans receptors 2.820
total 2.822
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 0
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 58.000
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 24.500
CCAE DG i DH: Ind. químiques, cautx.
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 71.141
aigües tractades 51.834
aigües reutilitzades 30.311
aigües abocades
xarxa pública 20.668
altres mitjans receptors 42.415
total 63.083
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 1.488.509
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 6.627.442
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 1.250.813
CCAE DI i DJ: Siderúrgia i prod. metàl.
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 12.844
aigües tractades 5.736
aigües reutilitzades 1.998
aigües abocades
xarxa pública 2.630
altres mitjans receptors 2.479
total 5.109
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 216.594
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 645.771
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 66.215
CCAE DK, DL i DM: Maq., elect., vehicles
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 4.075
aigües tractades 1.973
aigües reutilitzades 135
aigües abocades
xarxa pública 2.540
altres mitjans receptors 1.526
total 4.066
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 165.303
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 232.865
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 63.195
CCAE DN: Fabr. mobles i manuf. div.
Volum aigües resid. generad. (milers m3)
total aigües generades 568
aigües tractades 346
aigües reutilitzades 0
aigües abocades
xarxa pública 421
altres mitjans receptors 76
total 497
Import total de les quotes de sanejament i clavegueram (milers pessetes) 29.546
Import total de la inversió en el tractament d'aigües residuals (milers pessetes) 49.447
Cànon per l'abocament (milers pessetes) 13.854
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector industrial.
Nota: Actualment, aquesta operació estadística es porta a terme incloent dins l'Enquesta sobre la generació de residus en la indústria un mòdul de preguntes específiques sobre l'ús i tractament de l'aigua. Les úniques dades disponibles són les de l'enquesta que va fer l'INE per al 1999.

Taules disponibles