Skip to main content
Població per nombre de privacions per règim de tinença de l'habitatge Catalunya. 2015
Cap privació Una privació Dues privacions Tres privacions i més Total
Propietat 3.121,6 874,6 865,8 603,9 5.465,9
Lloguer 492,2 286,7 249,8 527,5 1.556,3
Cessió gratuïta 198,5 49,1 44,3 65,8 357,7
Total 3.812,3 1.210,4 1.159,9 1.197,2 7.379,8
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Available tables [+]