Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar

Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar. Catalunya
2007
Català 32,2
Castellà 50,2
Català i castellà 7,4
Una altra 9,3
Català i/o castellà i una altra 0,9
Total 100
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat. Enquesta demogràfica.
Nota: El total inclou casos no classificables.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal