Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar i grans grups d'edat

Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar i grans grups d'edat. Catalunya. 2007
De 2 a 14 anys De 15 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més Total
Català 300,7 373,4 521,2 587,9 482,9 2.266,1
Castellà 339,9 640,2 984,1 957,8 620,2 3.542,2
Català i castellà 142,3 123,0 127,9 86,2 40,4 519,7
Una altra 91,7 196,5 237,7 101,4 25,8 653,2
Català i/o castellà i una altra 26,2 11,6 11,1 10,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64,9
Total 901,8 1.345,2 1.883,3 1.743,6 1.176,0 7.049,9
Unitats: Milers.
Font: Idescat. Enquesta demogràfica.
Nota: El total inclou casos no classificables.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.