Skip to main content

Població de 16 anys i més segons sexe, edat i relació amb l'activitat. Homes

Població de 16 anys i més segons sexe, edat i relació amb l'activitat. Homes. Catalunya. 2007
De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 a 64 anys De 65 anys i més Total
Població activa
taxa d'ocupació 48,8 88,7 61,2 3,9 66,5
taxa d'atur 16,0 5,5 4,0 .. 6,3
taxa d'activitat 58,1 93,8 63,8 3,9 71,0
Població inactiva
jubilada, pensionista .. 1,0 24,0 93,2 19,0
feines llar .. .. .. .. ..
estudiant 37,3 0,9 .. .. 5,0
incapacitada per treballar .. 1,7 5,4 2,4 2,1
altres inactius 4,4 2,4 6,2 .. 2,8
total 41,9 6,2 36,2 96,1 29,0
Total 100 100 100 100 100
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat. Enquesta demogràfica.
Nota: La taxa d'atur correspon al percentatge de desocupats/des en relació al total d'actius/ves.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles [+]