Centres i serveis segons col·lectiu atès i tipus d'atenció. Visió global M

Centres i serveis de serveis socials. Segons col·lectiu atès i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Nombre de centres Nombre total de serveis Nombre de serveis residencials Nombre de serveis de dia Nombre de serveis de suport Nombre de serveis ambulatoris
Gent gran 1.167 2.000 1.101 879 20 0
Persones amb discapacitat 549 768 345 339 4 79
Infància, adolescència i joventut 438 471 217 232 22 0
Persones amb malaltia mental 153 153 119 34 0 0
Altres col·lectius 191 211 137 26 1 46
Total 2.497 3.602 1.920 1.509 47 126
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]