Centres i serveis segons tipus de centre i tipus d'atenció. Visió global M

Centres i serveis de serveis socials. Segons tipus de centre i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Nombre de centres Nombre total de serveis Nombre de serveis residencials Nombre de serveis de dia Nombre de serveis de suport Nombre de serveis ambulatoris
Residència 619 733 703 30 0 0
Residència i centre de dia 657 1.439 743 695 0 1
Llar residència 405 460 459 0 0 1
Centre de dia 410 545 0 541 4 0
Habitatge tutelat 15 20 15 5 0 0
Altres 391 405 0 238 43 124
Total 2.497 3.602 1.920 1.509 47 126
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]