Despeses segons tipus i grandària del centre. Gent gran M

Despeses dels centres d'atenció social a la gent gran. Segons tipus i grandària del centre. Catalunya. 2014
Compres Subcontractació de serveis Subministraments Altres serveis Despeses de personal Costos estructurals Impostos Altres despeses Amortitzacions immobilitzats Total
Residència 27.957 33.367 14.208 31.779 177.668 2.316 3.593 4.771 12.173 307.831
Fins a 25 places 3.924 3.311 1.370 7.851 22.935 116 334 235 517 40.594
Entre 26 i 50 places 7.657 5.578 2.308 6.627 33.977 51 826 1.067 1.328 59.419
Entre 51 i 100 places 10.343 12.155 5.711 8.853 61.249 1.170 1.195 1.966 4.778 107.420
Més de 100 places 6.033 12.322 4.820 8.447 59.508 978 1.238 1.503 5.550 100.398
Residència i centre de dia 55.782 75.814 34.438 69.626 478.355 8.369 7.617 15.300 28.238 773.539
Fins a 25 places 6.089 3.203 1.967 6.841 34.011 415 534 379 1.042 54.480
Entre 26 i 50 places 10.106 10.681 5.032 11.121 74.152 759 1.841 1.710 4.450 119.854
Entre 51 i 100 places 23.738 33.578 16.037 21.784 211.403 4.052 2.018 3.959 10.243 326.813
Més de 100 places 15.848 28.352 11.402 29.880 158.788 3.143 3.224 9.251 12.503 272.392
Centre de dia 1.597 3.970 1.015 4.164 21.240 421 277 816 763 34.264
Fins a 25 places 502 1.639 328 1.037 7.599 134 117 134 119 11.609
Entre 26 i 50 places 908 1.634 584 1.923 11.338 270 80 539 433 17.710
Entre 51 i 100 places 182 591 72 970 1.836 0 77 120 72 3.920
Més de 100 places 5 106 31 233 468 17 2 23 139 1.026
Habitatge tutelat 277 363 339 201 1.800 28 13 95 168 3.283
Fins a 25 places 243 309 272 168 1.421 24 8 59 109 2.612
Entre 26 i 50 places 28 8 47 21 167 4 5 3 5 287
Entre 51 i 100 places 4 42 0 0 154 0 0 13 1 214
Més de 100 places 1 4 20 12 58 0 0 21 53 168
Altres 49 777 22 62 1.675 301 2 0 1 2.891
Fins a 25 places 37 352 3 26 1.166 233 2 0 0 1.820
Entre 26 i 50 places 12 426 19 36 509 68 0 0 1 1.071
Total 85.662 114.291 50.023 105.831 680.739 11.435 11.501 20.983 41.343 1.121.809
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]