Finançament públic segons tipus i grandària del centre. Discapacitat M

Finançament públic dels centres d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons tipus i grandària del centre. Catalunya. 2014
Ingressos per prestació de serveis a DTSF (1) Ingressos per prestació de serveis a altres administracions públiques Gestió delegada de centres de la Generalitat de Catalunya Subvenció Generalitat de Catalunya Altres subvencions públiques Total
Residència 87.065 1.231 6.978 4.375 2.848 102.496
Fins a 25 places 14.930 580 684 308 268 16.770
Entre 26 i 50 places 25.090 651 1.144 4.067 2.469 33.421
Entre 51 i 100 places 13.059 0 5.151 0 50 18.259
Més de 100 places 33.986 0 z 0 61 34.047
Residència i centre de dia 26.583 1.441 20.886 5.968 1.352 56.231
Fins a 25 places 2.265 0 z 74 1.014 3.353
Entre 26 i 50 places 11.091 1.441 5.328 44 243 18.147
Entre 51 i 100 places 9.234 0 15.558 3.738 36 28.566
Més de 100 places 3.994 0 z 2.113 59 6.165
Llar residència 7.079 502 1.370 45.956 120 55.027
Fins a 25 places 7.079 0 1.370 35.671 105 44.225
Entre 26 i 50 places 0 502 z 6.158 3 6.663
Entre 51 i 100 places 0 0 z 1.882 0 1.882
Més de 100 places 0 0 z 2.245 12 2.257
Centre de dia 12.977 92 1.228 48.482 735 63.515
Fins a 25 places 811 0 z 3.279 25 4.115
Entre 26 i 50 places 4.130 23 417 11.334 199 16.103
Entre 51 i 100 places 1.811 69 811 14.392 366 17.449
Més de 100 places 6.226 0 z 19.478 145 25.848
Altres 39.782 2.535 0 1.020 222 43.559
Sense places 39.782 2.535 0 1.020 222 43.559
Total 173.486 5.801 30.463 105.801 5.277 320.828
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles [+]