Despeses segons naturalesa jurídica. Discapacitat M

Despeses dels centres d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons naturalesa jurídica. Catalunya. 2014
Compres Subcontractació de serveis Subministraments Altres serveis Despeses de personal Costos estructurals Impostos Altres despeses Amortitzacions immobilitzats Total
Entitat pública 1.726 7.995 2.328 2.760 49.928 2.378 195 242 285 67.838
Entitat social 12.371 23.348 8.200 16.146 187.354 5.846 871 5.621 12.489 272.246
Entitat mercantil 918 2.169 449 1.226 13.513 87 572 729 513 20.176
Total 15.015 33.513 10.977 20.132 250.795 8.311 1.638 6.592 13.287 360.260
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]