Capacitat i ocupació segons tipus i grandària del centre, i tipus d'atenció. Infància, adolescència i joventut M

Capacitat i ocupació dels centres d'atenció social a la infància, adolescència i joventut. Segons tipus i grandària del centre, i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Atenció residencial Atenció de dia Atenció de suport
capacitat places ocupades grau ocupació capacitat places ocupades grau ocupació capacitat places ocupades grau ocupació
Residència 2.785 2.613 93,8 % 122 118 96,4 % z z z
Fins a 25 places 1.628 1.568 96,3 % 122 118 96,4 % z z z
Entre 26 i 50 places 938 874 93,2 % z z z z z z
Entre 51 i 100 places 219 171 78,1 % z z z z z z
Llar residència 343 300 87,2 % z z z z z z
Fins a 25 places 343 300 87,2 % z z z z z z
Altres z z z 10.791 9.462 87,7 % 51 51 100,0 %
Fins a 25 places z z z 1.069 1.067 99,8 % 51 51 100,0 %
Entre 26 i 50 places z z z 2.781 2.620 94,2 % z z z
Entre 51 i 100 places z z z 3.661 3.508 95,8 % z z z
Més de 100 places z z z 3.280 2.267 69,1 % z z z
Total 3.128 2.912 93,1 % 10.913 9.579 87,8 % 51 51 100,0 %
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: En aquestes taules no apareixen els serveis ambulatoris en no disposar d'una capacitat quantificable.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: