Despeses segons tipus i grandària del centre. Discapacitat M

Despeses dels centres d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons tipus i grandària del centre. Catalunya. 2014
Compres Subcontractació de serveis Subministraments Altres serveis Despeses de personal Costos estructurals Impostos Altres despeses Amortitzacions immobilitzats Total
Residència 5.559 11.311 4.005 6.317 77.532 2.163 652 1.402 5.140 114.082
Fins a 25 places 848 1.453 549 1.183 12.610 417 16 404 1.208 18.687
Entre 26 i 50 places 1.275 3.968 1.471 1.487 26.239 1.246 79 118 1.869 37.751
Entre 51 i 100 places 1.052 1.963 499 1.075 13.547 415 216 106 594 19.466
Més de 100 places 2.384 3.927 1.487 2.572 25.136 86 342 774 1.470 38.178
Residència i centre de dia 2.319 7.583 2.103 2.955 39.527 996 241 1.048 2.156 58.929
Fins a 25 places 190 230 111 151 2.699 158 2 12 89 3.642
Entre 26 i 50 places 680 2.036 882 816 13.832 327 127 720 1.092 20.511
Entre 51 i 100 places 1.006 4.163 964 1.840 19.833 353 98 112 521 28.889
Més de 100 places 444 1.154 146 148 3.163 158 15 204 454 5.887
Llar residència 4.524 4.487 1.763 2.686 39.838 2.805 131 2.807 2.158 61.198
Fins a 25 places 4.033 2.792 1.432 2.008 32.484 1.859 97 2.168 1.903 48.776
Entre 26 i 50 places 196 1.252 161 323 4.207 746 29 607 90 7.610
Entre 51 i 100 places 117 209 77 285 1.255 20 3 21 144 2.133
Més de 100 places 177 234 94 69 1.892 180 2 10 21 2.679
Centre de dia 2.281 7.501 2.127 5.760 61.609 806 447 1.124 3.283 84.938
Fins a 25 places 115 363 161 485 3.794 110 27 88 131 5.274
Entre 26 i 50 places 704 1.848 733 1.586 17.168 341 69 212 1.280 23.939
Entre 51 i 100 places 562 1.668 545 1.435 16.093 9 42 342 764 21.459
Més de 100 places 900 3.622 689 2.253 24.554 346 310 483 1.109 34.267
Altres 332 2.630 980 2.415 32.288 1.541 167 212 549 41.113
Sense places 332 2.630 980 2.415 32.288 1.541 167 212 549 41.113
Total 15.015 33.513 10.977 20.132 250.795 8.311 1.638 6.592 13.287 360.260
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]