Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE C: Indústries manufactureres M

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE C: Indústries manufactureres Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions naturalesa i paisatge altres equips i instal·lacions total emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions altres equips i instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2016 9.440.773 8.724.993 2.318.402 5.049.647 577.591 228.545 4.462.756 30.802.707 30.119.906 6.621.192 3.311.259 1.450.402 798.156 729.038 43.029.953 73.832.660 427.180.648
2015 8.151.067 7.067.728 1.754.655 3.842.710 252.561 147.022 2.974.720 24.190.463 29.555.229 7.605.704 5.226.820 3.162.564 769.088 847.235 47.166.640 71.357.103 425.746.476
2014 8.017.714 7.935.625 2.162.356 8.110.818 110.182 168.871 3.076.876 29.582.442 31.596.155 9.268.772 8.451.549 2.055.608 507.396 2.568.592 54.448.072 84.030.514 433.108.699
2013 9.572.635 10.582.923 5.118.201 10.917.950 283.701 159.566 3.218.066 39.853.042 48.915.502 7.840.262 10.222.102 1.459.165 971.068 8.008.352 77.416.451 117.269.493 444.857.801
2012 11.018.777 14.195.047 3.278.248 12.091.969 652.480 366.083 2.442.031 44.044.635 41.963.066 11.050.116 10.845.614 3.128.091 1.636.515 12.670.783 81.294.185 125.338.820 416.955.507
2011 20.087.332 47.265.988 1.869.032 7.774.739 399.316 853.678 1.828.687 80.078.772 42.020.474 10.410.699 4.507.666 2.497.839 1.184.279 13.399.979 74.020.936 154.099.708 429.426.604
2010 12.522.799 18.195.939 9.375.961 3.717.671 531.127 2.924.597 332.220 47.600.314 53.284.392 11.131.715 9.445.681 6.114.495 2.390.706 16.834.393 99.201.382 146.801.696 429.335.129
2009 20.906.232 36.263.551 21.129.066 2.777.854 872.647 3.225.614 1.757.922 86.932.886 36.139.352 9.167.323 9.474.177 4.659.261 1.247.925 13.357.921 74.045.959 160.978.845 411.550.059
2008 43.736.741 36.484.185 12.914.987 2.628.143 5.075.491 3.453.358 855.577 105.148.482 53.619.369 20.800.717 26.275.501 2.655.812 3.651.724 16.604.355 123.607.478 228.755.960 430.072.955
Unitats: Euros.
Font:
2008-2010: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
2011-2016: INE. Enquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental.

Taules disponibles

Sou aquí: