Saltar al contenido principal

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE C: Indústries manufactureres

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE C: Indústries manufactureres Catalunya.
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
emissions a l'aire 9.440.773 8.151.067 8.017.714 9.572.635 11.018.777 20.087.332 12.522.799 20.906.232 43.736.741
aigües residuals 8.724.993 7.067.728 7.935.625 10.582.923 14.195.047 47.265.988 18.195.939 36.263.551 36.484.185
residus 2.318.402 1.754.655 2.162.356 5.118.201 3.278.248 1.869.032 9.375.961 21.129.066 12.914.987
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 5.049.647 3.842.710 8.110.818 10.917.950 12.091.969 7.774.739 3.717.671 2.777.854 2.628.143
sorolls i vibracions 577.591 252.561 110.182 283.701 652.480 399.316 531.127 872.647 5.075.491
naturalesa i paisatge 228.545 147.022 168.871 159.566 366.083 853.678 2.924.597 3.225.614 3.453.358
altres equips i instal·lacions 4.462.756 2.974.720 3.076.876 3.218.066 2.442.031 1.828.687 332.220 1.757.922 855.577
total 30.802.707 24.190.463 29.582.442 39.853.042 44.044.635 80.078.772 47.600.314 86.932.886 105.148.482
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire 30.119.906 29.555.229 31.596.155 48.915.502 41.963.066 42.020.474 53.284.392 36.139.352 53.619.369
aigües residuals 6.621.192 7.605.704 9.268.772 7.840.262 11.050.116 10.410.699 11.131.715 9.167.323 20.800.717
residus 3.311.259 5.226.820 8.451.549 10.222.102 10.845.614 4.507.666 9.445.681 9.474.177 26.275.501
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 1.450.402 3.162.564 2.055.608 1.459.165 3.128.091 2.497.839 6.114.495 4.659.261 2.655.812
sorolls i vibracions 798.156 769.088 507.396 971.068 1.636.515 1.184.279 2.390.706 1.247.925 3.651.724
altres equips i instal·lacions 729.038 847.235 2.568.592 8.008.352 12.670.783 13.399.979 16.834.393 13.357.921 16.604.355
total 43.029.953 47.166.640 54.448.072 77.416.451 81.294.185 74.020.936 99.201.382 74.045.959 123.607.478
Total despeses d'inversió 73.832.660 71.357.103 84.030.514 117.269.493 125.338.820 154.099.708 146.801.696 160.978.845 228.755.960
Despeses corrents 427.180.648 425.746.476 433.108.699 444.857.801 416.955.507 429.426.604 429.335.129 411.550.059 430.072.955
Unitats: Euros.
Font:
2008-2010: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
2011-2016: INE. Enquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental.