Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE D: Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat M

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE D: Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions naturalesa i paisatge altres equips i instal·lacions total emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions altres equips i instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2009 5.620.437 962.574 79.432 0 0 251.458 307.038 7.220.939 429.799 265.880 851.831 395.209 49.267 1.050.596 3.042.582 10.263.521 16.834.036
2008 30.865 120.500 192.488 16.344 0 1.392.449 157.692 1.910.338 393.658 217.980 315.923 113.091 120.000 778.818 1.939.470 3.849.808 9.322.475
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.

Taules disponibles

Sou aquí: