Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DA M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DA Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 529.462 8.091.874 1.924.993 41.331 260.752 12.000 86.120 10.946.532 2.231.751 970.615 1.222.546 1.768.000 3.707.488 1.701.978 651.650 0 12.254.028 23.200.560 73.985.296
2005 2.591.898 6.294.936 1.078.393 22.608 646.053 249.335 892.468 11.775.691 1.935.166 1.532.160 1.082.805 270.509 1.336.911 806.206 10.589.000 122.614 17.675.371 29.451.062 69.775.947
2004 3.545.933 6.443.073 1.257.470 634.998 567.262 41.625 4.535 12.494.896 1.675.074 4.231.340 1.489.147 37.825 1.136.464 1.539.442 0 1.043.489 11.152.781 23.647.676 67.942.544
2003 815.864 12.136.624 1.587.753 122.679 365.844 206.121 158.938 15.393.823 1.968.682 604.780 999.244 25.428 1.160.415 698.378 52.495 1.030.057 6.539.479 21.933.302 62.264.688
2002 2.013.982 5.751.592 2.712.098 117.654 424.264 184.280 11.614 11.215.484 2.136.833 1.510.455 109.581 91.022 2.753.936 4.650.673 90.591 219.380 11.562.471 22.777.956 51.645.744
2001 3.147.002 5.321.853 1.414.792 129.113 50.721 57.276 82.268 10.203.025 930.922 711.594 621.385 848.643 353.795 171.057 288.816 1.351.495 5.277.707 15.480.732 40.476.476
2000 3.391.072 5.800.762 869.799 24.332 183.460 1.485 106.414 10.377.324 433.615 2.198.341 2.655.614 20.537 .. 98.214 1.579.651 190.885 7.176.857 17.554.180 20.889.988
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: