Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DC M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DC Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 0 767.092 103.306 0 0 0 0 870.398 3.927 373.791 322.000 0 0 0 0 0 699.718 1.570.116 5.682.581
2005 28.998 591.248 88.381 0 12.384 0 0 721.011 138.649 1.508 16.556 0 0 0 0 0 156.713 877.724 5.101.272
2004 119.698 851.988 288.297 0 0 0 0 1.259.983 0 125.603 0 0 0 0 0 0 125.603 1.385.586 4.939.606
2003 0 1.823.275 0 0 7.583 0 0 1.830.858 38.023 0 0 301.340 0 0 0 0 339.363 2.170.221 4.913.639
2002 59.300 273.946 15.000 70.286 0 0 50.494 469.026 231.561 534.519 28.009 59.702 0 120.200 0 0 973.991 1.443.017 5.040.319
2001 135.718 36.784 40.107 1.503 1.250 0 11.271 226.633 124.169 11.903 61.589 0 0 3.366 0 0 201.027 427.660 4.421.732
2000 182.533 514.818 442.252 1.052 3.077 0 27.179 1.170.911 100.670 83.499 14.124 0 .. 3.077 0 23.551 224.921 1.395.832 2.737.261
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: