Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DE M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DE Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 970.878 1.718.779 1.313.176 136.167 126.074 12.436 1.956 4.279.466 0 369.762 314.680 460.190 1.138.294 152.120 2.422.146 464.621 5.321.813 9.601.279 31.292.793
2005 300.532 2.785.686 651.172 48.909 217.198 3.870 0 4.007.367 1.383.650 569.469 799.450 66.817 46.390 211.208 858.054 6.864 3.941.902 7.949.269 30.849.167
2004 22.197 2.444.082 1.164.672 48.646 235.016 20.325 324.538 4.259.476 356.017 2.213.485 989.141 466.895 848.442 47.069 945.639 0 5.866.688 10.126.164 30.875.132
2003 172.017 3.964.263 1.393.657 0 82.076 0 7.317 5.619.330 221.721 2.171.189 272.371 0 228.092 141.315 57.038 1.393.053 4.484.779 10.104.109 28.644.036
2002 4.339.357 4.387.052 159.730 0 253.015 24.600 0 9.163.754 252.719 2.721.035 393.166 138.375 62.991 1.098.776 0 202.473 4.869.535 14.033.289 26.164.488
2001 973.101 1.896.436 2.848.523 20.021 33.167 62.166 363.090 6.196.504 85.480 583.208 448.480 1.216.317 2.349.376 216.311 42.600 217.600 5.159.372 11.355.876 17.080.912
2000 933.087 2.730.981 1.025.828 824 433.753 40.568 78.228 5.243.269 113.979 883.161 546.807 304.262 .. 331.556 0 1.996.150 4.175.915 9.419.184 14.294.262
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: