Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DH M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DH Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2002 790.072 1.082.169 419.655 46.864 106.361 42.283 25.785 2.513.189 158.848 791.269 5.837.539 2.939.653 3.011.533 3.651.000 1.417.967 251.028 18.058.836 20.572.026 16.274.196
2001 606.123 39.771 205.771 37.906 69.929 67.990 423.782 1.451.272 2.480.263 35.603 1.222.495 165.127 210.879 287.252 45.046 231.743 4.678.408 6.129.680 12.654.762
2000 1.262.439 532.348 874.497 69.386 96.879 43.783 230.531 3.109.863 152.785 774.582 1.376.265 0 .. 26.459 3.925.588 2.849.316 9.104.995 12.214.858 8.056.337
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: