Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DL M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DL Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 579.966 155.580 2.551.442 128.274 39.967 0 23.315 3.478.544 206.885 152.721 126.223 19.456 770.408 333.754 235.351 0 1.844.798 5.323.342 12.633.192
2005 1.008.152 403.859 732.357 182.874 0 0 13.472 2.340.714 195.061 654.843 742.295 62.327 43.100 209.757 522.245 0 2.429.628 4.770.342 11.807.077
2004 329.166 20.964 1.521.167 82.682 17.889 2.907 362.938 2.337.713 324.039 708.573 796.656 277.693 133.566 175.971 398.626 28.721 2.843.845 5.181.558 11.304.287
2003 1.332.090 353.600 1.948.174 80.625 13.672 87.829 1.450 3.817.440 1.173.274 44.849 121.453 790.092 78.712 71.582 38.872 18.869 2.337.703 6.155.143 10.464.590
2002 1.601.563 406.532 107.531 26.190 224.772 11.359 1.999.353 4.377.300 151.937 274.017 847.129 590.432 24.123 64.224 180.363 5.782 2.138.007 6.515.307 8.940.588
2001 353.466 253.227 278.419 216 26.396 2.400 198.030 1.112.154 563.039 164.484 232.654 249.925 474.199 60.884 66.111 12.187 1.823.483 2.935.637 5.357.894
2000 398.487 504.577 711.787 126.966 357.603 24.591 0 2.124.011 855.884 172.864 370.188 20.134 .. 87.147 36.061 81.720 1.623.998 3.748.009 5.386.934
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: