Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DI M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DI Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 6.145.968 2.359.422 344.950 6.400 246.967 736.636 0 9.840.343 2.978.807 1.458.313 2.373.358 0 506.761 40.444 0 0 7.357.683 17.198.026 15.703.600
2005 4.249.880 1.729.143 1.191.428 537.253 1.064.062 1.752.102 0 10.523.868 4.712.171 559.995 2.414.095 109.679 627.117 396.721 0 210.818 9.030.596 19.554.464 13.751.781
2004 3.621.035 1.402.821 1.156.818 22.776 389.449 3.472.000 66.655 10.131.554 4.579.768 1.103.143 296.402 246.246 530.059 379.962 0 97.713 7.233.293 17.364.848 13.523.985
2003 2.118.865 4.002.250 1.722.222 815.478 318.404 2.038.469 190.245 11.205.933 2.869.280 1.129.491 290.059 0 297.966 637.123 1.491.545 216.174 6.931.638 18.137.572 11.216.202
2002 7.687.364 1.856.441 128.415 60.000 333.488 931.014 192.372 11.189.094 838.072 538.805 128.435 0 231.354 1.724.096 360.000 0 3.820.762 15.009.856 8.825.518
2001 2.074.560 264.052 333.864 73.684 110.185 403.313 110.196 3.369.854 1.061.762 2.415.651 67.223 1.503.676 95.244 124.353 4.200 9.056 5.281.165 8.651.019 6.190.154
2000 1.924.178 1.660.716 1.783.031 43.219 120.413 4.363.717 331.702 10.226.976 1.604.214 861.698 252.425 0 .. 288.960 0 38.465 3.045.762 13.272.738 4.408.361
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: