Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DG M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DG Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 9.301.858 22.217.964 3.879.883 2.067.794 325.982 51.576 2.197.934 40.042.991 22.417.918 6.037.906 2.895.687 783.615 1.678.419 483.900 2.969.153 317.625 37.584.223 77.627.214 136.729.199
2005 8.490.260 15.902.176 2.682.585 3.556.572 469.019 582.203 1.461.198 33.144.013 21.743.259 3.706.339 3.691.257 534.189 1.052.761 1.185.139 1.138.399 2.691.945 35.743.288 68.887.301 132.529.874
2004 6.529.375 14.578.613 3.458.260 1.950.816 384.041 21.043 818.037 27.740.184 21.986.410 2.828.974 1.836.133 1.173.026 3.003.135 640.844 3.832.283 1.184.058 36.484.864 64.225.048 129.250.170
2003 5.921.105 11.664.123 5.911.754 2.367.112 421.468 24.805 1.712.983 28.023.350 26.596.542 2.042.631 2.245.241 233.193 1.201.866 658.431 1.373.850 728.334 35.080.088 63.103.440 117.960.780
2002 7.725.175 9.430.255 1.479.447 3.542.106 984.408 152.174 2.695.939 26.009.504 7.375.002 7.599.813 1.932.203 1.191.754 1.006.503 508.643 142.684 499.757 20.256.360 46.265.864 99.094.304
2001 13.925.294 15.625.431 21.540.916 2.081.841 504.525 696.788 1.450.540 55.825.336 4.745.710 6.309.113 2.208.296 1.128.330 430.025 6.579.284 3.100.385 5.076.023 29.577.166 85.402.504 83.599.960
2000 15.847.224 22.147.496 10.409.721 6.864.601 670.668 120.870 513.192 56.573.772 5.834.472 2.554.995 7.852.721 2.143.539 .. 631.062 1.061.950 7.553.061 27.631.800 84.205.568 73.485.720
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2003 les dades de la subsecció DF (Refinació de petroli i tractament combustibles nuclears) es presenten agregades amb les de la subsecció DG (Indústries químiques) per tal de preservar-ne el secret estadístic.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: