Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DM M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DM Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 4.851.465 456.861 233.326 132.783 140.751 0 82.638 5.897.824 27.677.004 2.112.501 1.205.426 7.851 2.038.030 303.268 71.368 2.478.782 35.894.230 41.792.054 22.117.984
2005 255.172 249.381 333.705 133.911 14.535 0 233.149 1.219.853 26.090.409 216.482 766.560 0 250.462 25.762 0 34.985 27.384.660 28.604.513 20.295.174
2004 514.224 1.477.171 995.465 36.779 208.738 9.408 42.456 3.284.241 22.739.770 229.024 178.546 0 315.247 7.833 1.290 114.526 23.586.236 26.870.476 19.882.332
2003 458.096 370.546 462.137 221.361 50.555 5.420 9.804 1.577.919 216.628 92.429 541.254 35.891 386.537 37.010 0 22.587 1.332.336 2.910.255 18.162.360
2002 212.406 2.455.172 217.465 13.341 793.055 92.289 6.836 3.790.564 68.876 1.105.194 122.644 118.159 333.759 207.848 36.960 149.136 2.142.576 5.933.140 14.311.634
2001 1.946.819 273.071 844.742 34.377 281.616 15.623 17.367 3.413.615 292.322 325.483 90.436 1.598 97.863 86.455 1.177.717 0 2.071.874 5.485.489 14.709.339
2000 753.920 1.578.606 1.226.667 346.560 140.888 9.390 0 4.056.031 688.985 419.241 232.469 281.319 .. 184.210 842.499 125.496 2.774.219 6.830.250 10.480.354
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: